POSLÁNÍ A VIZE

POSLÁNÍ & VIZE

POSLÁNÍ

Posláním služeb Trilogické synergie® je vnášet do každého našeho dne kvalitní každodenní hluboký odpočinek na fyziologické a psychické úrovni, umožnit regeneraci a hloubkovou relaxaci, poznání a žití tělesného a myšlenkového míru a budování takové kvality myšlení a rozhodování, která přináší nárůst vnitřní síly a rozvíjí soulad, integritu a nese komplexní rozvoj a kvalitativní růst naší osobnosti.

CÍL

Cílem je poznání myšlenkového a tělesného souladu, poznání své síly volby při rozhodování, prohloubení pochopení, porozumění, kontakt se svou vnitřní motivací, osvobození se od překážek ve svém myšlení a osobního nepochopení, neporozumění, kvalitativně příznivější rozhodování a zvyšování kvality života v osobní i profesní rovině, soulad toho jak myslím, s tím co vyjadřuji a jak se chovám.

VIZE

CIT PRO ŽIVOT - CHUŤ DO ŽIVOTA - VNITŘNÍ SÍLA

Aktualizováno úterý, 05 únor 2019 20:12

Přihlášení