OSOBNÍ SLUŽBY

OSOBNÍ SLUŽBY

SPECIALIZUJEME SE NA KOMPLEXNÍ SOULAD A ROZVOJ V OSOBNÍM I PROFESNÍM ŽIVOTĚ.

OSOBNÍ SLUŽBY jsou určeny pro rychlou a efektivní změnu aktuálního stavu, ve kterém jste a respektují biorytmus a nastavení vaší dynamické části osobnosti, potřebu rychlé a účinné změny. Po poradě s našim balantérem před samotnou službou a objednáním se, si zvolíte tu pravou, abyste si užili okamžitou změnu a posun a obnovili vědomí si sebe, své síly a rovnováhy, kvalitu rozhodování, která přináší zlepšení a pocit osvobození se, uvolnění se a radost, nastartování vnitřní motivace, nebo její obnovu a sílu osobního vědomí.

 • TRILOGICKÝ ROZVOJ A RŮST
 • efektivní rozvoj a růst trilogické prosperity a osobnosti (4 x 60 min./osoba, 3 esence)

  Při trilogickém rozvoji a růstu pracujeme komplexně a jednoduše se složitostí nevědomého mechanismu toho, jak fungujeme, a jak se tento mechanismus promítá do našeho charakteru a našich výsledků i spokojenosti s prožívaným životem.


  Trilogická synergie zohledňuje při práci na rozvoji a růstu souladu a integrity naší osobnosti povahový mechanismus tria toho, jak myslíme, jak se toto myšlení promítá do toho, jak a co vyjadřujeme ze své osobnosti, a co jako osobnost následně děláme neboli se rozhodneme dělat a uděláme.
  Trilogickou prací na souladu a integritě vědomí naší osobnosti dochází ke komplexnímu rozvoji, v osobním a profesním životě, naší vrozené i emoční inteligence, poznání rozdílu mezi tím, co potřebujeme jako osobnost ke kvalitně prožitému a naplněnému životu, a co reálně děláme, pro co se rozhodujeme.


  Pracujeme stabilně na souladu pravé a levé hemisféry mozku, využíváme činnosti limbického systému při uvolňování nevědomých destrukčních mechanismů myšlení a předsudků, jak vlastních, tak kolektivních, které nám blokují, díky našemu osobnímu nechápání a neporozumění, harmonické fungování a soulad s naší autentickou osobností a naší vnitřní krásou, které když se uvnitř sebe dotkneme, uvědomíme si ji a integrujeme, začíná mít život hlubší smysl a řád, sílu.

  Otevře se před námi poznání a vědomí si toho, co je naše cesta a co není. Do čeho potřebujeme zasahovat a na čem pracovat, do čeho skutečně svou energii dávat, a do čeho ne, co uvolnit ze svého života a co v něm má své oprávněné místo, potřebuje péči a naši pozornost, skutečný zájem.

  Jsme schopni cítit čistě, myslet čistě a jasně, život má opravdovou chuť přítomnosti a vědomí v přítomnosti nám dovoluje se rozhodovat ze svého nitra a v souladu se sebou, naší autentickou osobností. Náš život je vědomý, naplněný silou zodpovědnosti, která přináší poznání opravdové lásky a schopnost rozlišování toho, jak věci a život fungují a jak ne. Toto poznání přichází zevnitř.

  Inteligence rozšiřuje své vědomí přirozeně a bez úsilí, naše rozhodování opouští naučené destrukční a nevědomé mechanismy a dochází k přirozenému spojení se s moudrostí, s osobním vědomím. Tyto změny ve vnímání mají daleko i hlubokosáhlý důsledek do naší dennodenní reality a kvality našeho života, toho, jak věci chápeme a čemu věnujeme pozornost, jak jsme si sebe vědomi.

  CO NÁM TO PŘINÁŠÍ?
  Každému to, pro co má smysl vstát a jít, vnitřní motivaci a vědomí sebe, chuť věci a vztahy vyvíjet směrem k lásce a svobodněji, v hlubším pochopení a s porozuměním, laskavěji vnímat skutečnost a mít odvahu žít, cítit chuť do života a sílu.
  To není málo. Je to přesně ono. Jsme doma, jsme u sebe, nehledáme a tvoříme, máme život a zodpovědnost ve svých rukou. Od tohoto momentu víme, že záleží na nás, co uděláme, řekneme a kam své myšlenky vedeme. A to nás i druhého osvobodí a jsme v nové realitě. V lásce, bez předsudků, stojíme pevně na zemi, nemusíme nikam a k ničemu utíkat, uvolnili jsme závislé myšlení, propustili osobní sobectví a můžeme žít.
  Poznání trilogické synergie v nás nás osvobodí a naplní tím, kým chceme skutečně být a jsme uvnitř sebe, propojí.

  Systém vůní a práce na souladu vědomí s nevědomím je uspořádaný do 9 tématických TRILOGICKÝCH KOLEKCÍ®, které vždy zohledňují životní témata, která jsou klíčová pro zdravý a fungující osobní život, rozvoj emoční inteligence, tělesný klid a myšlenkový mír.

  Pročicháváním ESENCÍ DEN/NOC, budete naplno ve spojení se sebou a se svým tématem, na kterém pracujete na vědomé i nevědomé úrovni 24 hodin denně a sedm dní v týdnu a budete si uvědomovat věci, které vám jinak unikají a potom nemáte možnost vnímat to, co je podstatné proto, abyste dosáhli potřebné změny a kvality okamžiku v přítomnosti a komplexní změny kvality života a jeho naplnění.

  Díky využití podstaty trilogických® vůní - přirozené a přírodní životní chemii, která má v sobě zakódovanou transformaci kvality osobního vědomí již v principu, máme možnost vynést postupně do vědomí myšlení a jeho strukturu, která nám nedovoluje žít naplňující život, rozvinout své schopnosti, uvědomit si svou sílu a očišťovat pravidelně své myšlení od destruktivních nánosů a osobního nepochopení.

 • TRILOGICKÉ KÚRY

 • Opakované trilogické KÚRY přinášejí hluboký odpočinek mysli a obnovou vnitřní síly, vědomou kvalitu rozhodování. V relaxační poloze na lehátku a pročicháváním systémových trilogických kolekcí dochází k souladnému propojování obou hemisfér mozku, které účinně spolupracují a vytvářejí soulad mezi vědomím a nevědomím.
  Vaše myšlení, cítění a tělo se vzájemně harmonicky propojují, cítíte a vnímáte tělo, začínáte mu naslouchat, respektovat jeho signály, uvědomujete si své myšlenky a tím máte možnost změnit to, co vám nevyhovuje, brzdí vás, omezuje, vytváří vám destrukci, závislost a nesvobodu, necítíte, že máte svobodnou volbu.

  Myšlenky a následné pocity, které vás blokují, se uvolňují a začínají se projasňovat, přichází hlubší pochopení funkčních souvislostí. Věci vám prakticky docházejí, vaše osobní realita se začíná vyvíjet kvalitativně vyšším směrem, vytváříte ve svém osobním i profesním životě soulad a prosperujete každým dnem lépe, vaše vnitřní síla a odvaha roste, naplňuje se váš život a cítíte chuť žít, tvořit, být.

  Vedeným pročicháváním a správným zvolením TRILOGICKÉ KOLEKCE i jednotlivých esencí DEN/NOC dochází k postupnému hlubokému zklidnění těla, rozvíjí se cit pro realitu, rušivé myšlenky a stresující programy jsou lépe znatelné a uchopitelné, zvědomují se, nastává ve vás vnitřní mír potřebný pro kvalitní život. Děláte kvalitativně vyšší rozhodnutí směrem k vnitřní harmonii a vašemu klidu a míru v těle a míru v myšlení.

  Nevědomí se prosvětluje a máte větší vliv na změny, které je potřeba udělat pro odstranění fyziologického stresu uloženého v nevědomí, dostáváte se k možnosti efektivně přeměnit životní blokády a zkvalitnit rozhodování, které vám vytváří příznivější realitu, než rozhodování pod vlivem nevědomého stresu a v nepochopení souvislostí. Rozvíjí se emoční inteligence a vhled do situací.

  Přihlášení