OSOBNÍ SLUŽBY

OSOBNÍ SLUŽBY

SPECIALIZUJEME SE NA KOMPLEXNÍ SOULAD A ROZVOJ V OSOBNÍM I PROFESNÍM ŽIVOTĚ.

OSOBNÍ SLUŽBY jsou určeny pro osobní setkávání a práci. Všechny Osobní služby se dají efektivně kombinovat se službami Na dálku, kdy vám vaše časové zaneprázdnění nebo to, že jste z jiného města, státu, nedovoluje přijít osobně a tak probíhá plynule a přirozeně práce na souladu a rozvoji mozkových hemisfér i naplňování vašeho osobního nebo profesního záměru a stává se součástí vašeho života a naplňujícího životního stylu bez omezení a překážek.

Osobní služby zažijete v našich prostorech, kde se nachází dvě trilogická studia s recepcí, showroom pro obchodní schůzky a pracovní týmy, trilogická výroba a křištálové studio pro autorskou tvorbu a zakázky. Najdete nás na rohu Jugoslávské a Londýnské ulice v centru Prahy Vinohrad.

Osobní služby jsou určeny pro rychlou a efektivní změnu aktuálního stavu, ve kterém jste a respektují biorytmus a nastavení vaší dynamické části osobnosti, potřebu rychlé a účinné změny. Při poradě s našim balantérem před samotnou službou a objednáním se, si zvolíte takovou službu, abyste si užili okamžitou změnu v mysli a posun a obnovili vědomí si sebe, své síly a rovnováhy, kvalitu rozhodování, která přináší zlepšení a pocit osvobození se, uvolnění se a radost, nastartování vnitřní motivace, nebo její obnovu a sílu osobního vědomí.

Můžete volit ze čtyř celostních služeb, které jsou vytvořeny vám na míru a zohledňují naplnění vašeho záměru, cíle, který potřebujete realizovat a příznivou změnu, kterou si přejete:

 • TRILOGICKÉ KÚRY


 • Trilogická odpočinková kúra
  efektivní rozvoj vnitřní rovnováhy a souladu osobnost
  Trilogická obnovující kúra
  efektivní rozvoj vnitřní síly a kvality rozhodování

  Opakované trilogické KÚRY přinášejí hluboký odpočinek mysli a obnovou vnitřní síly, vědomou kvalitu rozhodování. V relaxační poloze na lehátku a pročicháváním systémových trilogických kolekcí dochází k souladnému propojování obou hemisfér mozku, které účinně spolupracují a vytvářejí soulad mezi vědomím a nevědomím.

  Vaše myšlení, cítění a tělo se vzájemně harmonicky propojují, cítíte a vnímáte tělo, začínáte mu naslouchat, respektovat jeho signály, uvědomujete si své myšlenky a tím máte možnost změnit to, co vám nevyhovuje, brzdí vás, omezuje, vytváří vám destrukci, závislost a nesvobodu, necítíte, že máte svobodnou volbu.

  Myšlenky a následné pocity, které vás blokují, se uvolňují a začínají se projasňovat, přichází hlubší pochopení funkčních souvislostí. Věci vám prakticky docházejí, vaše osobní realita se začíná vyvíjet kvalitativně vyšším směrem, vytváříte ve svém osobním i profesním životě soulad a prosperujete každým dnem lépe, vaše vnitřní síla a odvaha roste, naplňuje se váš život a cítíte chuť žít, tvořit, být.

  Vedeným pročicháváním a správným zvolením TRILOGICKÉ KOLEKCE i jednotlivých esencí DEN/NOC dochází k postupnému hlubokému zklidnění těla, rozvíjí se cit pro realitu, rušivé myšlenky a stresující programy jsou lépe znatelné a uchopitelné, zvědomují se, nastává ve vás vnitřní mír potřebný pro kvalitní život. Děláte kvalitativně vyšší rozhodnutí směrem k vnitřní harmonii a vašemu klidu a míru v těle a míru v myšlení.

  Nevědomí se prosvětluje a máte větší vliv na změny, které je potřeba udělat pro odstranění fyziologického stresu uloženého v nevědomí, dostáváte se k možnosti efektivně přeměnit životní blokády a zkvalitnit rozhodování, které vám vytváří příznivější realitu, než rozhodování pod vlivem nevědomého stresu a v nepochopení souvislostí. Rozvíjí se emoční inteligence a vhled do situací.

  TRILOGICKÝ ROZVOJ A RŮST OSOBNOSTI měsíční služba

  komplexní rozvoj a růst trilogické prosperity a osobnosti

  Součástí služby je úvodní konzultace k vyjasnění vašeho záměru a cíle. Také čtyřikrát hloubková obnovující a odpočinková trilogická kúra (4 x 60 min.), tři každodenní pomocníci trilogické esence DEN/NOC pro práci s vědomím a nevědomím mysli a harmonizaci pravé a levé hemisféry mozku, pro vytváření rovnováhy v myšlení a klidu v těle, odbourávání fyziologického stresu a obnovu vnitřní síly osobnosti. Dále zápis ze čtyř setkání a emailová komunikace k práci na osobním záměru.

  EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ měsíční služba

  je určena podnikatelům a všem tvůrčím a vedoucím profesím pro efektivní a komplexní rozvoj a růst trilogické osobní prosperity a rozvoj osobnosti.Obsahuje včetně 3 trilogických esencí DEN/NOC, 1x úvodní konzultace, 4x 60 min./osoba trilogickou kúru, emailovou poradnu a 4x zápis.

  Je určena k posunu vpřed a uvolnění zátěží, hlubšímu pochopení a zefektivnění činností a přístupu, ke kvalitativní změně a naplnění záměru, který si na začátku definujeme.

  TRILOGICKÁ PROSPERITA A RŮST denní program

  je samostatný denní program nebo denní program určený k jakékoliv službě a skládá se z kolekce 25 trilogických esencí DEN/NOC umístěných do krabičky.

  Přihlášení