Trilogický rozvoj a růst osobnosti

TRILOGICKÝ ROZVOJ A RŮST OSOBNOSTI
efektivní rozvoj a růst trilogické prosperity a osobnosti
Při trilogickém rozvoji a růstu pracujeme komplexně a jednoduše se složitostí nevědomého mechanismu toho, jak fungujeme, a jak se tento mechanismus promítá do našeho charakteru a našich výsledků i spokojenosti s prožívaným životem.

Součástí služby je úvodní konzultace k vyjasnění vašeho záměru a cíle. Také čtyřikrát hloubková obnovující a odpočinková trilogická kúra (4 x 60 min.), tři každodenní pomocníci trilogické esence DEN/NOC pro práci s vědomím a nevědomím mysli a harmonizaci pravé a levé hemisféry mozku, pro vytváření rovnováhy v myšlení a klidu v těle, odbourávání fyziologického stresu a obnovu vnitřní síly osobnosti. Dále zápis ze čtyř setkání a emailová komunikace k práci na osobním záměru.


Trilogická synergie zohledňuje, při práci na rozvoji a růstu souladu a integrity naší osobnosti, povahový mechanismus tria toho, jak myslíme, jak se toto myšlení promítá do našeho organismu a jeho funkcí, jak a co vyjadřujeme ze své osobnosti, a co jako osobnost následně děláme neboli se rozhodneme dělat a uděláme.
Trilogickou prací na souladu a integritě vědomí naší osobnosti dochází ke komplexnímu rozvoji, v osobním a profesním životě, naší vrozené i emoční inteligence, poznání rozdílu mezi tím, co potřebujeme jako osobnost ke kvalitně prožitému a naplněnému životu, a co reálně děláme, pro co se rozhodujeme.


Pracujeme stabilně na souladu pravé a levé hemisféry mozku, využíváme činnosti limbického systému při uvolňování nevědomých destrukčních mechanismů myšlení a předsudků, jak vlastních, tak kolektivních, které nám blokují, díky našemu osobnímu nechápání a neporozumění, harmonické fungování a soulad s naší autentickou osobností a naší vnitřní krásou, které když se uvnitř sebe dotkneme, uvědomíme si ji a integrujeme, začíná mít život hlubší smysl a řád, sílu.

Otevře se před námi poznání a vědomí si toho, co je naše cesta a co není. Do čeho potřebujeme zasahovat a na čem pracovat, do čeho skutečně svou energii dávat, a do čeho ne, co uvolnit ze svého života a co v něm má své oprávněné místo, potřebuje péči a naši pozornost, skutečný zájem.

Jsme schopni cítit čistě, myslet čistě a jasně, život má opravdovou chuť přítomnosti a vědomí v přítomnosti nám dovoluje se rozhodovat ze svého nitra a v souladu se sebou, naší autentickou osobností. Náš život je vědomý, naplněný silou zodpovědnosti, která přináší poznání opravdové lásky a schopnost rozlišování toho, jak věci a život fungují a jak ne. Toto poznání přichází zevnitř.

Inteligence rozšiřuje své vědomí přirozeně a bez úsilí, naše rozhodování opouští naučené destrukční a nevědomé mechanismy a dochází k přirozenému spojení se s moudrostí, s osobním vědomím. Tyto změny ve vnímání mají daleko i hlubokosáhlý důsledek do naší dennodenní reality a kvality našeho života, toho, jak věci chápeme a čemu věnujeme pozornost, jak jsme si sebe vědomi.

CO NÁM TO PŘINÁŠÍ?
Každému to, pro co má smysl vstát a jít, vnitřní motivaci a vědomí sebe, chuť věci a vztahy vyvíjet směrem k lásce a svobodněji, v hlubším pochopení a s porozuměním, laskavěji vnímat skutečnost a mít odvahu žít, cítit chuť do života a sílu..
To není málo. Je to přesně ono. Jsme doma, jsme u sebe, nehledáme a tvoříme, máme život a zodpovědnost ve svých rukou. Od tohoto momentu víme, že záleží na nás, co uděláme, řekneme a kam své myšlenky vedeme. A to nás i druhého osvobodí a jsme v nové realitě. V lásce, bez předsudků, stojíme pevně na zemi, nemusíme nikam a k ničemu utíkat, uvolnili jsme závislé myšlení, propustili osobní sobectví a můžeme žít.
Poznání trilogické synergie v nás nás osvobodí a naplní tím, kým chceme skutečně být a jsme uvnitř sebe, propojí.

Systém vůní a práce na souladu vědomí s nevědomím je uspořádaný do 9 tématických TRILOGICKÝCH KOLEKCÍ®, které vždy zohledňují životní témata, která jsou klíčová pro zdravý a fungující osobní život, rozvoj emoční inteligence, tělesný klid a myšlenkový mír.

Pročicháváním ESENCÍ DEN/NOC, budete naplno ve spojení se sebou a se svým tématem, na kterém pracujete na vědomé i nevědomé úrovni 24 hodin denně a sedm dní v týdnu a budete si uvědomovat věci, které vám jinak unikají a potom nemáte možnost vnímat to, co je podstatné proto, abyste dosáhli potřebné změny a kvality okamžiku v přítomnosti a komplexní změny kvality života a jeho naplnění.

Díky využití podstaty trilogických® vůní - přirozené a přírodní životní chemii, která má v sobě zakódovanou transformaci kvality osobního vědomí již v principu, máme možnost vynést postupně do vědomí myšlení a jeho strukturu, která nám nedovoluje žít naplňující život, rozvinout své schopnosti, uvědomit si svou sílu a očišťovat pravidelně své myšlení od destruktivních nánosů a osobního nepochopení.

Přihlášení