Osobní trilogická kolekce


JE VÁŠ OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A RŮST PRO VÁS V ŽIVOTĚ DŮLEŽITÝ?


Osobní křišťálová kolekce je zaměřena na rozvoj souladu - vnitřní a vnější krásy Vaší jedinečné osobnosti v každém okamžiku Vašeho života a jeho smysluplné naplňování.

Osobní KŘIŠŤÁLOVÁ ESENCE nám umožní odfiltrovat z našeho života to, co do naší jedinečné struktury nepatří a znemožňuje osobnosti se plně projevit a realizovat ve svém životě. Vrátí nás vždy k nám samým, k naší podstatě. Zde začíná cesta osvobozování se od destruktivního myšlení a vytváření konfliktu v sobě a začíná osobní osvobození se z kruhu návyků a předsudků, které nám nedovolují žít naplněný a šťastný život ve své vnitřní síle a integritě, souladu.

Přihlášení