Domu

BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE

„Je umění mít svůj život a celý svůj životní příběh ve svých rukou tak, abychom z něj vytvářeli životní dílo, na kterém nás těší pracovat a žít ho.“ autorka Laura Ježová

Balance program nás učí se rozhodovat ve vnitřním klidu, ve spojení se sebou, vytvářet soulad v našem jednání a chování, myšlení a cítění, fyziologicky se projevující v tělesných funkcích našeho organismu, který buduje komplexně a celistvě imunitu a odolnost naší osobnosti v duchovní, duševní a fyzické úrovni.
Vede nás k naší jedinečnosti, vědomému chování a jednání, osobní síle a jejímu rozvoji, která je v souladu s celkem a životem.
Umožňuje nám se rozhodovat v hlubším spojení se sebou a v souladu s druhými, je komplexní a celistvý a učí nás přirozeně a synchronně po dobu sedmi let.

Balance program je jedinečná osobní služba určená pro nás samotné a naši celou rodinu a tým, která mění kvalitu našich životů do smysluplného a jedinečného chování a jednání. Stáváme se vnitřně souladným a silným člověkem, který rozvíjí svou moudrost a pochopení, tvoří svůj život vědomě a celistvě, v osobní síle, pomáhá nám překonávat naše slabosti, které si vědomě začínáme uvědomovat a uvědomujeme, rozvíjí se naše sebereflexe a máme svobodnou volbu toto vyvinout ve vnitřní sílu a pravou komunikaci a spojení s druhým člověkem, které je naplňující.
Dává nám svobodu být sami sebou a to ne na úkor druhých. Život máme ve svých rukou a víme co můžeme změnit a co ne, co nám nepatří a je zde pro druhého člověka k řešení a vývoji, lépe se orientujeme a příznivěji se rozhodujeme, budujeme si kvalitnější život v souladu se sebou a rodinou, našim okolím, přitom každému zachováváme jeho jedinečnost a svobodnou volbu. A toto nás učí umět přirozeně a lehce, rozvíjíme se po dobu sedmi let, sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně pomocí působení čichu a limbického systému mozku na tělesné systémy organismu, které v sobě mají uložený stres a neporozumění, nepochopení, se kterými pracuje pomocí životních témat, která každý v životě ať vědomě nebo nevědomě procházíme a řešíme je.

Seznámení s autorkou Laurou
play_circle_filled
pause_circle_filled
‍ ‍
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

Systém osobní péče,
vývoje kvality života
a rozvoje jedinečnosti osobnosti

 

je funkčně a transformačně-evoluční systém, kdy dochází ke kvalitativnímu zlepšení osobního života jedince, také postupně v celé rodině, v partnerství, pracovním kolektivu, týmu, protože se rozhodujeme v souladu se sebou a svou autentickou životní cestou, po které nás celistvě vede, tím odpadá zátěž všem. Prakticky nám věci a souvislosti docházejí, vyvíjíme je, naše vědomí se rozšiřuje.

Co je Váš záměr? Co chcete s Balance programem dokázat?
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off
Čím je Balance program unikátní?
play_circle_filled
pause_circle_filled
‍ ‍
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

KOMPLEXNÍ služba BALANCE PROGRAM a OSOBNÍ BALANCE propojuje sílu a vědomí trilogie naší osobnosti tj.duchovně sílu a vědomí našeho jednání a chování, duševně sílu a vědomí našeho myšlení a cítění, tělesně sílu a vědomí naší fyziologie těla do úspěšně fungujícího celku skrze smysl čich a limbický systém mozku v součinnosti s fungováním všech tělesných systémů našeho organismu, které uvádí do souladu a harmonicky propojuje.

A to prostřednictvím systémových kolekcí balantérů® a jejich komplexních hlubokých životních témat, zkomponovaných do efektivních životních programů, které nám umožňují regenerovat a relaxovat na fyziologické úrovni a ve všech třech úrovních fungování naší osobnosti propojeně a to při jakékoliv činnosti a práci, při odpočinku, ve spánku.

 

Základní TÉMATA:

Trilogie 1: Životní hodnoty a autenticita

Trilogie 2: Mysl a tělo spolupracuje

Trilogie 3: Co a jak chci realizovat

Trilogie 4: Životní kvalita, kterou chci tvořit, autenticita

 

TÉMATA doplňková a rozvíjející základ:

Trilogie 5: Životní síla a energie, její rozvoj a vědomí, kvalita

Trilogie 6: Životní magnetismus, jedinečná cesta osobnosti

Trilogie 7: Osobní individuální program

 

Je to cesta plynulého sebepoznávání a poznávání radosti ze života jaký je, bez iluzí a nesprávných informací, a to každý den i v noci ve spánku. Naše osobnost se celistvě ozdravuje a regeneruje.

Harmonizuje se naše vědomí, integruje se vnitřní síla, vyvíjí se naše schopnosti v souladu s naší vnitřní jedinečností.

Propojujeme tak díky den/noc nástrojům kazetám s balantéry® a jejím 7 tématům, naši tělesnou, duševní a duchovní sílu a vědomí osobnosti celistvě, vědomě až sedm let, po kterou má služba BALANCE PROGRAM a OSOBNÍ BALANCE účinek, jestliže balantéry® po používání pečlivě uzavřete a necháte v uzavřené kazetě odpočívat do dalšího použití dle našeho doporučení.

Za tuto dobu se vymění v našem těle všechny buňky, některé několikrát, opakovaně a naše osobnost se fyziologicky kvalitativně a celistvě na všech úrovních vyvíjí a rozvíjí do moudřejší, spokojenější a radostnější síly, energie, vědomí, lásky a naše rodina s námi.

BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE je efektivní a účinná sama o sobě a zároveň propojuje všechny metody, obory, činnosti s námi samými a takto je účinným a celistvým systémem osobní péče o sebe, o vnitřní soulad osobnosti a její rozvoj, který prohlubuje, kvalitativně vyvíjí a rozvíjí. Dává nám osobní svobodu si vytvářet svůj život v souladu s jedinečným způsobem fungování naší osobnosti a rozvíjet své autentické schopnosti ve všech třech úrovních zároveň.

Je určena k praktickému používání samostatně i pro kombinování se všemi klasickými i alternativními metodami, pracovními obory, jakoukoliv pracovní i osobní činností. Jejich účinky umocňuje, rozvíjí a podporuje, stejně jako rozhodování a změny, kterých si přejeme dosáhnout.

Příklady oborů a činností:
– s klasickou medicínou
– s psychoterapií
– s psychiatrickou péči
– při rekonvalescenci a regeneraci organismu
– v péči o seniory – při domácí péči
– u dlouhodobě nemocných
– při paliativní péči
– práci ve stacionářích
– v sociální práci
– práci s rizikovými skupinami
– práci s nezaměstnanými
– práci s tělesně postiženými
– práci s oběťmi katastrof

– ve všech vzdělávacích oborech
– studijních oborech
– vědních oborech
– při koučinku
– vedení lidí
– u tvůrčích profesí
– při kreativních činnostech
– při komunikaci v týmech, na jednáních
– při důležitých obchodních a životních rozhodnutích
– ve všech alternativních směrech
– při meditacích, relaxacích, rozjímání, modlitbách

– při cvičení, tanci, józe
– při vaření, učení se, studiu, psaní, čtení knížek
– ve volném čase při rodinných aktivitách
– v rodinách, partnerství a při komunikaci

 

Pokud řešíme složitá a náročná témata, nebo denní problémy, postupně díky cíleným tématům a fyziologickému pročišťování a vytváření souladu pomocí kazet s balantéry®, dochází plynule a přirozeně k životním změnám bez našeho úsilí, bez spotřebovávání energie nesprávným způsobem.

Víte kam jdete a jdete, nepřešlapujete na místě, nebo se neženete nesprávným směrem, dovedete se zastavit, zorientujete se a vykročíte správným směrem – máte kompas, mapu a sílu i znalost žít svůj život a příběh tak, abyste si ho užili v kráse toho, kdo jsme uvnitř ve své jedinečnosti. Máte sebe ve svých rukou a svůj život také.

Je to vaše vnitřní krása, která se projevuje a sílí, propojuje se s tou vnější. Jak uvnitř, tak venku, jak nahoře, tak dole – to je osvobození a svoboda, láska v praxi a životě, to je zodpovědnost za sebe sama, respekt a úcta. Bez těchto kvalit se nedá vytvářet fungující a smysluplný vztah k sobě a s druhými, žít naplňující život, překonávat překážky a sílit, neoslabovat se.

Tato unikátní a mimořádná cesta do naší jedinečnosti a síly i vědomí je pro každého z nás od našeho početí až do našeho odchodu z tohoto světa, pro každý věk i stav, nemá žádné kontraindikační účinky, protože vytváří fyziologický soulad a spolupráci tělesných systémů našeho organismu a PRACUJE DÍKY LIMBICKÉMU SYSTÉMU fyziologicky s pamětí a životním naprogramováním buňky.

Dochází tak k uvolňování vytěsněných vzpomínek a životních témat, která jsme vědomě NEPŘIJALI, NEPOCHOPILI, NEPOROZUMĚLI JIM SPRÁVNĚ a uvnitř nás mnohdy i nevědomě, také vědomě NÁS TRÁPÍ a jsou zhmotněny do nemocí a problémů V NAŠEM ŽIVOTĚ, DO NAŠÍ DENNÍ REALITY.

BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE vytváří fyziologický klid/myšlenkový mír a tím dochází ke kvalitativně příznivějšímu rozhodování v souladu se sebou a příznivým změnám v životě, vývoji jeho kvality a prosperity, efektivnímu posunu vpřed.

Jednotlivé balantéry® jsou zkomponovány trilogicky a systémově do 12ti kolekcí a z nich je vytvořeno 7 samostatných funkčních a účinných BALANCE PROGRAMŮ. Systémové nástroje jsou kolekce balantérů® v kazetách z ořechového dřeva, které využíváme u tří našich služeb: u BALANCE PROGRAMU, OSOBNÍ BALANCE a BALANCE KONZULTACE. 

Přinášejí posun vpřed synchronně v osobním životě i soukromí a pracovním i společenském životě. V praktické rovině přinášejí zlepšování komunikace, pozornosti i koncentrace, paměti, sebevyjádření, efektivní a příznivé rozhodování, kvalitativní posun vpřed, životní efektivitu, životní naplnění.

Mají vliv na kvalitativní zlepšení naší reality. Potřebné změny probíhají přirozeně a všechny služby BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE nám náš život komplexně denně ulehčují, projasňují naši mysl, uvolňují tělo, otvírají naši duši nám samým a autentickému životu, tím si integrujeme denně zdravé návyky a příznivé přemýšlení, přeměňujeme fyziologický stres uložený v buňkách.

„Majákem celého systému osobní péče o sebe jsou INDIVIDUÁLNÍ BALANCE KONZULTACE, které umožní z rozbouřeného a někdy nebezpečného moře životních událostí doplout bezpečně na pevnou zem v jakémkoliv životním počasí a tvořit si svůj osobní přístav a jedinečné místo vědomě a v osobní síle.“ autorka Laura Ježová.

Účinně působí na mechanismus fungování tria naší osobnosti: na naše tělesné funkce organismu, naše myšlení/cítění a jednání/chování prostřednictvím kompozic vůní systémových balantérů®, které jsou jedinečnými nástroji vytvořenými dle originálních receptur.

Účinky probíhají kontinuálně od začátku používání BALANCE služeb a jejich nástrojů balantérů®.

Vývoj a změny jsou u BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE a jejích služeb integrovány přirozeně, plynule a jsou v souladu s námi, našim rozhodováním, které je kvalitativně vyšší díky propojení účinků a stávají se součástí naší budované autentické osobnosti.

Přestože nám smysl čich nemusí dobře fungovat, tak pročicháváním systémových kazet s balantéry®, rozvíjíme lehce a elegantně cit pro náš život a chuť do něj. Náš životní příběh nám dává hlubší smysl a přináší radost, cit pro sebe.

 

Co je TRILOGICKÁ SYNERGIE® a co SYNERGICKÁ TRILOGIE®,

se kterou BALANCE služby pracují jednoduchým způsobem na použití a pomocí originálních nástrojů s názvem balantéry®?

 

TRILOGICKÁ SYNERGIE®: Je metoda i systém tvorby a zpracování kompozic esenciálních olejů v BALANCE nástrojích balantérech®, která účinně propojuje tělesné systémy organismu, myšlení/cítění osobnosti, chování/jednání osobnosti a vytváří fyziologický klid a myšlenkový/citový mír.

 

SYNERGICKÁ TRILOGIE®: je metoda a systém práce s životními tématy a hodnotami, vzájemně propojuje naši duchovní, duševní a fyzickou stránku osobnosti pomocí systémových a vzájemně spolupracujících kolekcí balantérů® a jejich programů.

 

Prolnutím obou metod a systémů vznikl ucelený systém služeb s názvem BALANCE SYNERGIE a TRILOGIE a jeho základní dvě služby Balance program a Osobní balance, které pracují pro vás a s vámi každý den a 24 hodin denně i když jejich nástroje právě nepoužíváte, účinky synchronně působí dále.

 

Co jsou balantéry®?

 

Kompozice trilogicky spolupracujících organických esenciálních olejů v lahvičce v bio kvalitě, absolue kvalitě zpracování a vzácné esenciální oleje z místa původního výskytu rostliny, které pocházejí z celého světa.

Rostliny, z kterých se esenciální oleje vyrábějí a používají pro naši originální ruční výrobu balantérů®, vyrůstají v různých podnebných podmínkách a na různých podložích. Dbáme na to, aby byly šetrně zpracovány a byly biologicky aktivní. Proto jsou uchovávány v lahvičkách z fialového skla, které umožňují jejich dlouholetou archivaci, zrání a bioaktivitu.

Aby každý jednotlivý balantér® s tématem i systémové kolekce a BALANCE programy mohly fungovat a dělat svou komplexní práci, bylo nejprve nutné, aby autorka našla a vybrala pouze takové esenciální oleje a v takové kvalitě, které mají schopnost pracovat funkčně s mechanismem Trilogická synergie®, to znamená, že mají vliv na fyzilogický soulad a klid našich tělesných systémů, našeho myšlení a cítění, chování a jednání.

Najít a vybrat z esenciálních olejů, které jsou na světě vyráběny, ty, které dokáží spolupracovat hloubkově v těle na kvalitativní přeměně osobnosti a jejím rozvoji, identifikovat myšlení a vytvářet podmínky pro jednání, které vytváří trilogický soulad a naše komplexní propojené fungování a vývoj osobního vědomí a síly, byla cesta dlouhá šest let, která stále pokračuje.

Pracují při pasivním i aktivním pročichávání hloubkově v těle, a to každý z nich zvlášť i společně pracují trilogicky ve všech úrovních osobnosti.

Přestože se jedná obsahově v balantérech® o esenciální oleje, tak jejich trilogickým propojením a vzájemnými kombinacemi při zpracování pozbývají tyto esenciální oleje kontraindikační účinky jak je známe při používání a působení esenciálních olejů v aromaterapii, ale samy vědomě trilogicky pracují na souladu v konkrétním tématu a celistvých životních tématech s celou naší osobností, to nám přináší komplexně životní úlevu a schopnost se rozvíjet harmonicky na všech osobnostních úrovních a v souladu se sebou i tím, co máme zde přinášet za sebe, jakou hodnotu máme vytvářet ve své jedinečnosti a s tím, jakou kvalitu života potřebujeme žít, abychom prospívali.

Unikátním způsobem zpracování esenciálních olejů metodou Trilogická synergie® mají jednotlivé balantéry® s tématy schopnost sloužit ve formě programu sedm let, pokud je nepoužíváme jiným způsobem, než k pročichávání v kazetách a vždy je pečlivě po použití uzavřeme a necháme odpočívat do dalšího použití.

Umožňují mysli a tělu být v souladu, vzájemně spolupracovat a nevytvářet v konflikt se sebou a v sobě svým myšlením, chováním a jednáním, které nám neprospívá, protože nemáme správně pochopeno a porozuměno, ale umožňují nám svým působením vytvářet si takové podmínky pro vývoj osobnosti, aby naše individuální osobnost pracovala efektivně se zátěžemi a přeměnila je na vnitřní klid, sílu a vědomí si vlastní jedinečné cesty a hodnoty. To má vliv na kvalitativní změnu prožívaného života a uvolnění se tělesně i myšlenkově, na proces rozhodování, který probíhá ve vnitřním klidu a na fyzické ozdravování naší reality a klid v naší duši.

Efektivně a přitom lehce, přirozeně, budují naši individuální autenticitu a kvalitu rozhodování ve vnitřním klidu každý den i během noci a ve spánku, 24 hodin denně a sedm dní v týdnu po dobu sedmi let i když je nepoužíváme v každém dni, jejich účinky působí v našem životě synchronně a vytváříme se stále hlubší soulad se sebou a v naší osobnosti, jasněji myslíme, příznivěji se rozhodujeme v souladu se sebou, to je unikátní způsob fungování, který mění kvalitativně naší osobnost a život směrem k vnitřnímu souladu, zhodnocování a rozvíjení našich jedinečných schopností.

 

Kdo je autorka?

Jak jste vytvořila Balance program? Jak k tomuto došlo?
play_circle_filled
pause_circle_filled
‍ ‍
save_alt
volume_down
volume_up
volume_off

„Jsem duší chemik, fyzik a matematik, realista. Vášeň a touha po poznání mě nabíjí a laskavě vede celý můj život. Zvídavost je mi vlastní a radost ze života i humor. Také potřebuji, aby věci v životě prakticky fungovaly.
Nemám ráda prázdná slova a mám ráda, když jejich obsah umíme smysluplně naplnit a víme, co říkáme a děláme. To mi přináší vnitřní klid. Vyrostla jsem na příbězích silných osobností a mojí vnitřní inspirací je Marie Curie-Sklodowská se svým životním příběhem, která naplnila svůj život tím, kdo je.

Naplnit život tím, kdo jsme každý z nás uvnitř, byl vždy můj sen a realita v jednom, je to moje cesta do osobní síly a vědomí. Mám radost, když toto mohu dopřát všem, kdo hledají cestu do osobní a jedinečné síly a když každý z nás může poznat vnitřní krásu toho, kdo jsme uvnitř, bez balastu nesprávných informací a prázdných slov.“ Laura Ježová

 

TÝM

 

Jsme česká firma, sídlíme v srdci Prahy na Vinohradech, celá výroba systémových kompozic balantérů® v kazetách je ruční a na objednávku. Při výrobě myslíme na prvotřídní kvalitu všech materiálů a surovin, které jsou 100 % organické a většina je v bio kvalitě, u Balance beauty kolekcí ve 100 % raw kvalitě, tak na jejich smysluplné využití a ekologickou stránku celého procesu služby i výroby odborných nástrojů pro odbornou péči o sebe.

Vanda Květenská

-
Služba Balance program, Balance konzultace, technická podpora


vanda@synergickatrilogie.cz

tel: 731 128 547

Patricia Všetečková

-
Služba Balance program, Balance konzultace


patricia@synergickatrilogie.cz

tel: 736 643 193

René Jež

-
Služba Balance program, Balance konzultace


rene@synergickatrilogie.cz

tel: 603 255 509

Alena Filová

-
Služba Balance program, Balance konzultace


alena@synergickatrilogie.cz

tel: 739 664 659

Hana Kristýna Ježová

-
Podpora pro zakázkové a ekonomické činnosti


hana.kristyna@synergickatrilogie.cz

Laura Ježová

-
Služba Osobní balance, Balance konzultace, autorka, výrobce


laura@synergickatrilogie.cz

OSOBNÍ PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ

KONTAKT

“SYNERGICKÁ TRILOGIE” adresa:

Jugoslávská 481/12
120 00, Praha 2
Česká republika

KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÁ OSOBA

Vanda Květenská,
e-mail: vanda@synergickatrilogie.cz
+420 731 128 547

SLUŽBY NA OBJEDNÁNÍ:
Laura Ježová, laura@synergickatrilogie.cz
Patricia Všetečková, +420 736 643 193, patricia@synergickatrilogie.cz
René Jež, +420 603 255 509, rene@synergickatrilogie.cz
Vanda Květenská, +420 731 128 547, vanda@synergickatrilogie.cz
Alena Filová, +420 739 664 659, alena@synergickatrilogie.cz

Podnikatelské a daňové subjekty týmu SYNERGICKÁ TRILOGIE

SUBJEKT

DIČ

PLÁTCE DPH

Laura Ježová, Trilogická synergie s.r.o.

052 12 448

CZ05212448

ANO

Patricia Všetečková

752 33 983

CZ6662270175

ANO

René Jež, Lionhearted s.r.o.

049 05 300

CZ04905300

ANO

Vanda Květenská

049 00 472

NE

Alena Filová

055 46 338

NE


EET – elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Firma Trilogická synergie s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 260102 a Lionhearted s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 255441 nepodléhá EET.

|Domů| |Balance programy| |Balance beauty| |Příběh Balance| |Podcasty|
ava ava ava
© 2013-2020 Laura Ježová SYNERGICKÁ TRILOGIE ® a TRILOGICKÁ SYNERGIE ®
 
Zásady ochrany osobních údajů
ava