BALANCE PROGRAM

Co vás zajímá? My odpovídáme.
play_circle_filled
pause_circle_filled
volume_down
volume_up
volume_off

je unikátní v tom, že působí skrze čich a limbický systém i tělesné systémy organismu fyziologicky v těle, fyzicky tělo cítíte a vnímáte, na buněčné úrovni uvolňuje přítomný stres v mentální a psychické úrovni našeho osobního a individuálního fungování. Dochází k propojování sily a vědomí naší osobnosti, naší individuality. To je přelom ve vývoji a rozvoji vědomí a síly naší jedinečné osobnosti a v kvalitě našeho života a rozhodování, kdy díky fyziologickému souladu s našim myšlením, cítěním, jednáním a chováním, dochází ke kvalitativně příznivějšímu rozhodování, zvyšuje se naše odolnost, rozvíjí se hlubší spokojenost a vnitřní klid, poznáváme sami sebe, jsme schopni přirozěně a lehce sebereflexe.

Balance program slouží k pravidelné péči o životní sílu a energii, k budování vztahu se sebou a ve vztahu přispívá k vzájemné komunikaci, prohlubuje vztahy a jejich budování a naplnění, efektivně přeměňuje každodenní zátěže a stres na vnitřní klid, nepřetěžování mysli i těla tím, co nám neprospívá, přináší soustředění, rozvíjí koncentraci, pracuje s pamětí, umožňuje hlubokou relaxaci a regeneraci na fyzické i psychické úrovni, poskytuje naší duši vnitřní jistotu v to, co je správné pro nás a přitom v souladu.

Výhodou služby BALANCE PROGRAM je, že nemusíte nikam za službou chodit, zohledňuje Vaše vytížení, že jste z jiného města či státu, na dovolené, pracovní cestě, v nemocnici nebo jste dlouhodobě nemocní, přetížení a potřebujete a chcete být v dobré životní kondici, rozvíjet svou životní sílu a energii, pochopení a poznání, spojení se sebou, porozumění sobě a to 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, což je jedna z unikátních vlastností těchto programů.

Balance program je určen Vám i partnerovi, do manželství nebo do rodiny, zájmového i pracovního kolektivu, pro pracovní a tvůrčí týmy, pro děti i mladistvé, studenty, sportovce, pro aktivní věk i na stáří.

A je vhodné jej kombinovat s jakoukoliv odborností, či metodou, jejich účinky prakticky umocňuje a podporuje, rozšiřuje naše vědomí a schopnost využít to, co je pro nás funkční a dobré individuálně, protože není sám o sobě samostatnou metodou, ale komplexním systémem a službou doplňující a prohlubující v praxi každý obor a službu o propojení fyzilogockých funkcí našeho těla s našim chápáním a myšlením, chováním a jednáním. Prohlubuje kvalitativní vývoj osobnosti a účinky níže uvedených metod i změny, kterých si přejete dosáhnout.

Příklady oborů a činností:
– s klasickou medicínou
– s psychoterapií
– s psychiatrickou péči
– při rekonvalescenci a regeneraci organismu
– v péči o seniory – při domácí péči
– u dlouhodobě nemocných
– při paliativní péči
– práci ve stacionářích
– v sociální práci
– práci s rizikovými skupinami
– práci s nezaměstnanými
– práci s tělesně postiženými
– práci s oběťmi katastrof
– ve všech vzdělávacích oborech
– studijních oborech
– vědních oborech
– při koučinku
– vedení lidí
– u tvůrčích profesí
– při kreativních činnostech
– při komunikaci v týmech, na jednáních
– při důležitých obchodních a životních rozhodnutích
– ve všech alternativních směrech
– při meditacích, relaxacích, rozjímání, modlitbách
– při cvičení, tanci, józe
– při vaření, učení se, studiu, psaní, čtení knížek
– ve volném čase při rodinných aktivitách
– v rodinách, partnerství a při komunikaci

 

Služby BALANCE PROGRAM se skládají ze čtyř Balance programů základních a třech nadstavbových a rozvíjejících programů a pracují s hodnotami, kvalitou, vytvářením souladu a životní energií v kontextu rozvoje síly a vědomí autentické osobnosti a dosažení životního naplnění a osobní spokojenosti, přitom rozvíjí tvůrčí sílu a vědomí.

 

BALANCE programy základní a kolekce balantérů®

Trilogie 1
Téma: ŽIVOTNÍ HODNOTY A AUTENTICITA
Kolekce: Vnitřní domov 22 ks, Rubínová 3 ks

Trilogie 2
Téma: MYSL A TĚLO SPOLUPRACUJE
Kolekce: Ráj srdce 14 ks, Harmonie 11 ks

Trilogie 3
Téma: CO, JAK, PROČ CHCI REALIZOVAT
Kolekce: Zlatá 14 ks, Diamantová 11 ks

Trilogie 4
Téma: ŽIVOTNÍ KVALITA, KTEROU CHCI TVOŘIT, AUTENTICITA
Kolekce: Platinová 22 ks, Smaragdová 3 ks

 

Rozvíjející programy:

Trilogie 5
Téma: ŽIVOTNÍ SÍLA A ENERGIE, JEJÍ ROZVOJ A VĚDOMÍ, KVALITA
Kolekce: Síla a vědomí 9 ks

Trilogie 6
Téma: ŽIVOTNÍ MAGNETISMUS, JEDINEČNÁ CESTA OSOBNOSTI
Královské kolekce: Rubínová 3 ks, Smaragdová 3 ks, Safírová 3 ks

Trilogie 7
Téma: OSOBNÍ INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM
Kolekce: Ráj srdce 3 ks, Safírová 3 ks, Státy-kolektivní vědomí 2 ks, OSOBNÍ Křišťálová 1 ks

 

Fyziologicky vytváří vnitřní klid v těle, dochází k fyziologické přeměně stresu, denní psychické a fyziologické zátěže, nárůstu životní odolnosti a síly, osobnostnímu rozvoji schopností a vlastností, sedáme si do svého, do toho kdo jsme uvnitř a máme odvahu měnit to, co potřebujeme změnit pro svůj vnitřní komfort a spojení se sebou. Mění se náš úhel pohledu a rozšiřuje se naše pochopení, sebereflexe. Dovolíte životu vám ukázat pro vás to pravé řešení, cestu vpřed, další krok, vývoj dopředu a užívat si každý den smysluplně.

Prostřednictvím pročichávání systémových kolekcí balantérů® v kazetách sestavených do životních programů a témat, dochází k fyziologickému zklidnění těla, spojení se sebou, uvolnění dlouhodobých i denních mentálních a psychických zátěží, nepřetěžování tělesných systémů našeho organismu.

Tak, jako je voda pro očišťování našeho těla nezbytná, tak je nutné a nezbytné umět své myšlení uvolnit od každodenní zátěže a udržovat si zdravou a jasnou mysl i tělesnou schránku, rozvíjet životní spokojenost po celý svůj život, umět vyvíjet svůj život do osobní síly, umět hospodařit a zacházet se svou energií smysluplně, rozvíjet vědomí sebe sám/sama, vytvářet si radost ze života a vnitřní spokojenost, umět budovat vztah se sebou a tím kvalitní vztahy s druhými.

 

SLUŽBY CENÍK

 

Základní služba BALANCE PROGRAM je vašim samostatným dlouhodobým a denním základním programem na 7 let, který používáte v kazetě pomocí smyslu čichu a jeho obsah nespotřebováváte jiným způsobem než je přičichávání k balantérům® v kazetách a dle doporučení, kdy balantéry® necháváte odpočívat a pečlivě uzávěr na lahvičce uzavřete.

Měsíční náklad na ZÁKLADNÍ službu TRILOGIE 1,2,3,4 rozpočítaný na toto období je 714 Kč včetně DPH (590 Kč bez DPH). U doplňkové služby Trilogie 5 a 6 je měsíční náklad 476 Kč s DPH (393 Kč bez DPH). BALANCE program je pro Vás daňově uznatelný náklad do vašeho podnikání.

BALANCE PROGRAM

denní služba
59.976 Kč 49.567 Kč bez DPH
 • výběr ze čtyř různých základních programů
 • 1. ŽIVOTNÍ HODNOTY
 • 2. MYSL A TĚLO SPOLUPRACUJE
 • 3. CO, JAK, PROČ CHCI REALIZOVAT
 • 4. ŽIVOTNÍ KVALITA, KTEROU CHCI TVOŘIT
 • kazeta 25 balantérů® / 2 kolekce
 • vůně jsou zrající a archivní
 • karta klienta
 • ‎3 osobní konzultace

Rozvíjím své vlastnosti, schopnosti, pochopení a porozumění, ozdravuji svou mysl, uvolňuji životní i denní zátěže, rozhoduji se příznivě v aktuálních situacích.‏‏‎‏‏‎

JSEM VE SVÉ ŽIVOTNÍ SÍLE


René Jež

rene@synergickatrilogie.cz
tel: 603 255 509


Vanda Květenská

vanda@synergickatrilogie.cz
tel: 731 128 547


Patricia Všetečková

patricia@synergickatrilogie.cz
tel: 736 643 193


Alena Filová

alena@synergickatrilogie.cz
tel: 739 664 659


BALANCE PROGRAM

doplňková denní služba
39.976 Kč 33.038 Kč bez DPH
 • Trilogie 5
 • ŽIVOTNÍ SÍLA A ENERGIE, JEJÍ ROZVOJ A VĚDOMÍ, KVALITA
 • kazeta 9 balantérů® / kolekce Síla a vědomí
 • vůně jsou zrající a archivní
 • karta klienta
 • 3 osobní konzultace

 

 

 

 

Rozvíjím své vlastnosti, schopnosti, pochopení a porozumění, ozdravuji svou mysl, uvolňuji životní i denní zátěže, rozhoduji se příznivě v aktuálních situacích.‏‏‎‏‏‎

JSEM VE SVÉ ŽIVOTNÍ SÍLE‏‏‎


René Jež

rene@synergickatrilogie.cz
tel: 603 255 509


Vanda Květenská

vanda@synergickatrilogie.cz
tel: 731 128 547


Patricia Všetečková

patricia@synergickatrilogie.cz
tel: 736 643 193


Alena Filová

alena@synergickatrilogie.cz
tel: 739 664 659


BALANCE PROGRAM

doplňková denní služba
39.976 Kč 33.038 Kč bez DPH
 • Trilogie 6
 • ŽIVOTNÍ MAGNETISMUS, JEDINEČNÁ CESTA OSOBNOSTI
 • kazeta 9 balantérů® / 3 kolekce Rubínová, Smaragdová, Safírová
 • vůně jsou zrající a archivní
 • karta klienta
 • 3 osobní konzultace

 

 

 

 

Rozvíjím své vlastnosti, schopnosti, pochopení a porozumění, ozdravuji svou mysl, uvolňuji životní i denní zátěže, rozhoduji se příznivě v aktuálních situacích.‏‏‎‏‏‎

JSEM VE SVÉ ŽIVOTNÍ SÍLE‏‏‎


René Jež

rene@synergickatrilogie.cz
tel: 603 255 509


Vanda Květenská

vanda@synergickatrilogie.cz
tel: 731 128 547


Patricia Všetečková

patricia@synergickatrilogie.cz
tel: 736 643 193


Alena Filová

alena@synergickatrilogie.cz
tel: 739 664 659


BALANCE PROGRAM se používá v kazetě různými způsoby:

1. Z kazety vybíráme jednotlivé balantéry® dle pořadí, odšroubujeme, ke každému přivoníme a vložíme otevřený zpátky do kazety. Následně všechny pročicháváme v kazetě po řadách. Nakonec pečlivě všechny uzavřeme.
2. Kazetu s otevřenými balantéry® máme položenou při práci u sebe během dne, umístění kazety střídáme, jednou ji máme po levé ruce, pak po pravé ruce a po práci balantéry® vždy pečlivě uzavřeme.
3. Otevřené balantéry® pročicháváme v kazetě dle potřeby během dne a následně vždy lahvičky s balantéry® uzavřeme.
4. Ve dne kazetu nepoužíváme a na noc před spaním dáme všechny uzávěry od balantérů® na noční stolek, lahvičky necháme v kazetě přiklopené víkem, případně v jiné místnosti v otevřené kazetě a ráno vždy pečlivě uzavřeme každou lahvičku a necháme balantéry® „odpočinout“.
5. Balantér® otevřeme a systematicky dle pořadí pročicháváme tak, že jej držíme nejprve v levé ruce, potom v pravé ruce, nakonec oběma rukama a vložíme uzavřený zpět do kazety.

Korekce intenzity vůně: Balantér® si vezmeme do ruky a pomalu přibližujeme k nosním dírkám až po příjemnou intenzitu vůně, kterou si můžeme takto korigovat.

Upozornění: Lahvičky s balantéry® ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte oči. Neužívejte vnitřně. Nepoužívejte neředěné na pokožku. Skladujte v chladu a temnu. Balantéra®/y po použití vždy pečlivě uzavřete a vložte do kazety.

Trvanlivost: Ze zákona je trvanlivost esenciálních olejů i balantérů® 36 měsíců. Esenciální oleje zpracované metodou Trilogická synergie® mají trvanlivost mnohem delší, vůně je archivní a zrající. Budete-li balantéry® používat pouze k pročichávání dle návodu, pečlivě po použití uzavírat a necháte je dle doporučení „odpočívat“, budou vám sloužit po dobu až sedmi let.

|Domů| |Balance program| |Osobní balance| |Příběh Balance| |Podcasty|
ava ava ava
© 2013-2020 Laura Ježová SYNERGICKÁ TRILOGIE ® a TRILOGICKÁ SYNERGIE ®
 
Zásady ochrany osobních údajů
ava