Vítejte na stránkách Trilogické synergie®.

Našim oborem je komplexní rozvoj a růst osobnosti, naší specializací rozvoj mozku a jeho funkcí působením na jeho limbický systém. Prostřednictvím vlastní metody Relax mysli rozvíjíme efektivní spolupráci center mozku, nervového systému, mozkových hemisfér a jejich přemostění.

Metodu Relax mysli používáme k cílenému odbourávání fyziologického a psychického stresu v tělesném organismu, k rozvoji vědomí a ke spolupráci s nevědomím.

Máme vlastní komplexní systém rozvoje osobnosti a práce Trilogickou synergii® s vlastními účinnými systémovými nástroji tzv. esenciálními balantéry, uspořádanými do 11 systémových kolekcí, díky nimž nepracujeme přímo na problému, který řešíte, ale vytváříme jejich působením na limbický systém spolupráci osobnostního tria: myšlení-organismus-rozhodování.

S touto vědomou a nevědomou silou rozhodování pracujeme komplexně na změně a rozvoji kvality rozhodování, dosahovaných výsledků, osobnostním rozvoji potenciálů a schopností, potřebné změně.

Přirozeně a plynule nastává hlubší pochopení, rozvíjí se vyšší moudrost a inteligence, krátkodobá i dlouhodobá paměť, pozornost a soustředění. Odbourávají se vlivem hlubšího pochopení mentální a fyziologické zátěže. Dochází k přiznivějšímu a synchronnímu rozhodování, souladu a posunu vpřed, hlubší spokojenosti a životnímu naplnění, integrované změně kvality rozhodování.

Vstupte prosím.

Vytisknout

Přihlášení

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable