KÚRY

SLUŽBY KÚRYjsou tři:
- Relax myli KÚRA
- Relax mysli KÚRA PLUS
- Relax mysli KÚRA KOMPLEX


Služba: Relax mysli KÚRA je měsíční a určena k hluboké relaxaci a očištění mysli, nastartování motivace a prohloubení klidu, uvolnění nahromaděných psychických a fyzických zátěží z dennodenního života, prohloubení spojení se sebou.

Služba: Relax mysli KÚRA PLUS je měsíční a zároveň denní péčí prostřednictvím tří esenciálních balantérů. Slouží k přeměně fyziologického a psychického denního stresu, hluboké relaxaci a očištění mysli, nastartování motivace, uvolnění nahromaděných psychických a fyzických zátěží z dennodenního života, prohloubení spojení se sebou, klidu v těle a míru v myšlení.

Obě služby jsou určeny pro rychlou a efektivní změnu aktuálního stavu, ve kterém jste a respektují biorytmus a nastavení vaší dynamické části osobnosti, potřebu rychlé a účinné změny a potřebu zklidnění mysli a vnitřního spojení, hluboké meditace a rozvoje klidu, míru v mysli.

Služba: Relax mysli KÚRA KOMPLEX je měsíční a také denní péčí prostřednictvím čtyř esenciálních balantérů. kdy plynule během tohoto období dosahujete svého osobního záměru, se kterým jste na tuto službu se objednali a také kvalitativní životní změny, kterou si integrujete do svého myšlení a rozhodování.

Pročicháváním esenciálních systémových kolekcí v týdenním cyklu a denním používáním balantérů DEN/NOC dochází plynule k uvolňování nahromaděných životních zátěží, k hlubokému zklidnění těla, rozvíjí se cit pro hranice a realitu, rušivé myšlenky a stresující programy jsou lépe znatelné a uchopitelné, zvědomují se. Nastává ve vás vnitřní mír a klid mysli potřebný pro kvalitní život. Děláte kvalitativně vyšší rozhodnutí směrem k vnitřní harmonii a moudrosti. Věci vám prakticky docházejí, vaše osobní realita se začíná vyvíjet kvalitativně vyšším směrem, vytváříte ve svém osobním i profesním životě soulad a prosperujete každým dnem lépe, vaše vnitřní síla a odvaha roste, naplňuje se váš život a cítíte chuť žít, tvořit, být. Nevědomí se prosvětluje a máte větší vliv na změny, které je potřeba udělat pro přeměnu psychického a fyziologického stresu uloženého v nevědomí, dostáváte se k možnosti efektivně přeměnit životní i denní blokády a zkvalitnit rozhodování, které vám vytváří příznivější realitu, hluboký odpočinek, regeneraci. Rozvíjí se emoční inteligence a vhled do situací.

Přihlášení

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable