POSLÁNÍ A VIZE

POSLÁNÍ & VIZE

POSLÁNÍ

Posláním služeb Trilogické synergie® je vnášet do každého našeho dne kvalitní hluboký odpočinek na fyziologické a psychické úrovni, uvolňovat mysl od stresu, zátěží a přeměnit je a rozvinout na osobní sílu osobnosti, naplněný a smysluplný život.

CÍL

Cílem je uvolněná tvůrčí mysl, směřující od osobního sobectví k vzájemné lásce, hlubšímu poznávání sebe, k pochopení a porozumění, každodennímu žití tělesného i myšlenkového míru, vybudování takové kvality myšlení a rozhodování, která nese nárůst nesobecké vnitřní síly a rozvíjí soulad, integritu a komplexní rozvoj, stabilní kvalitativní růst naší osobnosti a tím naplněný a smysluplný život.

VIZE

CIT PRO ŽIVOT - CHUŤ DO ŽIVOTA - VNITŘNÍ SÍLA - TO JE NAPLNĚNÝ ŽIVOT

Aktualizováno pondělí, 15 červenec 2019 21:29

Přihlášení

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable