SLUŽBY

Vážení a milí klienti,
specializujeme se na uvolnění psychického a fyzického stresu rozvojem mozkových funkcí pomocí limbického systému, na soulad a rozvoj mozkových hemisfér, efektivní spolupráci, klid mysli.

Pracujeme s našimi originálními nástroji esenciálními balantéry, což jsou lahvičky se systémovými synergickými kompozicemi 100% vůní vzácných, bio i absolue esenciálních olejů, díky nimž nepracujeme přímo na problému, který řešíte, ale vytváříme jejich působením na limbický systém spolupráci mezi vašim myšlením a tělesným organismem a tím, jak se rozhodujete.

Dochází k hlubšímu souladu a spolupráci nevědomí a vědomí, synchronicitě. Při jejich používání dochází k hlubšímu pochopení a rozvoji vyšší moudrosti, inteligence, rozvoji krátkodobé i dlouhodobé paměti, odbourávání zátěží, přiznivějšímu a synchronnímu rozhodování, souladu a posunu vpřed, hlubší spokojenosti a životnímu naplnění.


Máme čtyři okruhy služeb:

1. SLUŽBY PRO JEDNOTLIVCE - Relax mysli Kúry, Kúry plus, Kúry komplex, Trilogické lázně.

2. SLUŽBY PRO RODINU - Relax mysli Trilogické lázně a konzultace.

3. SLUŽBY PRO TÝM - Relax mysli Trilogické lázně a konzultace, služby na individuální objednávku.

4. AUTORSKÁ TVORBA A ZAKÁZKY - Balantéry krásy kolekce I,II,III, Osobní balantér a parfém, Individuální trilogická zakázka na objednávku.


 

1. OSOBNÍ TRILOGICKÉ SLUŽBY

SPECIALIZUJEME SE NA KOMPLEXNÍ SOULAD A ROZVOJ V OSOBNÍM I PROFESNÍM ŽIVOTĚ.

 • 1. TRILOGICKÝ ROZVOJ A RŮST měsíční služba
 • efektivní rozvoj a růst trilogické prosperity a osobnosti (4 x 60 min./osoba, 2 esence)

  Při trilogickém rozvoji a růstu pracujeme komplexně a jednoduše se složitostí nevědomého mechanismu toho, jak fungujeme, a jak se tento mechanismus promítá do našeho charakteru a našich výsledků i spokojenosti s prožívaným životem.

  Trilogická synergie zohledňuje při práci na rozvoji a růstu souladu a integrity naší osobnosti povahový mechanismus tria toho, jak myslíme, jak se toto myšlení promítá do toho, jak a co vyjadřujeme ze své osobnosti, a co jako osobnost následně děláme neboli se rozhodneme dělat a uděláme.
  Trilogickou prací na souladu a integritě vědomí naší osobnosti dochází ke komplexnímu rozvoji, v osobním a profesním životě, naší vrozené i emoční inteligence, poznání rozdílu mezi tím, co potřebujeme jako osobnost ke kvalitně prožitému a naplněnému životu, a co reálně děláme, pro co se rozhodujeme.

  Pracujeme stabilně na souladu pravé a levé hemisféry mozku, využíváme činnosti limbického systému při uvolňování nevědomých destrukčních mechanismů myšlení a předsudků, jak vlastních, tak kolektivních, které nám blokují, díky našemu osobnímu nechápání a neporozumění, harmonické fungování a soulad s naší autentickou osobností a naší vnitřní krásou, které když se uvnitř sebe dotkneme, uvědomíme si ji a integrujeme, začíná mít život hlubší smysl a řád, sílu.

  Otevře se před námi poznání a vědomí si toho, co je naše cesta a co není. Do čeho potřebujeme zasahovat a na čem pracovat, do čeho skutečně svou energii dávat, a do čeho ne, co uvolnit ze svého života a co v něm má své oprávněné místo, potřebuje péči a naši pozornost, skutečný zájem.

  Jsme schopni cítit čistě, myslet čistě a jasně, život má opravdovou chuť přítomnosti a vědomí v přítomnosti nám dovoluje se rozhodovat ze svého nitra a v souladu se sebou, naší autentickou osobností. Náš život je vědomý, naplněný silou zodpovědnosti, která přináší poznání opravdové lásky a schopnost rozlišování toho, jak věci a život fungují a jak ne. Toto poznání přichází zevnitř.

  Inteligence rozšiřuje své vědomí přirozeně a bez úsilí, naše rozhodování opouští naučené destrukční a nevědomé mechanismy a dochází k přirozenému spojení se s moudrostí, s osobním vědomím. Tyto změny ve vnímání mají daleko i hlubokosáhlý důsledek do naší dennodenní reality a kvality našeho života, toho, jak věci chápeme a čemu věnujeme pozornost, jak jsme si sebe vědomi.

  CO NÁM TO PŘINÁŠÍ?
  Každému to, pro co má smysl vstát a jít, vnitřní motivaci a vědomí sebe, chuť věci a vztahy vyvíjet směrem k lásce a svobodněji, v hlubším pochopení a s porozuměním, laskavěji vnímat skutečnost a mít odvahu žít, cítit chuť do života a sílu.
  To není málo. Je to přesně ono. Jsme doma, jsme u sebe, nehledáme a tvoříme, máme život a zodpovědnost ve svých rukou. Od tohoto momentu víme, že záleží na nás, co uděláme, řekneme a kam své myšlenky vedeme. A to nás i druhého osvobodí a jsme v nové realitě. V lásce, bez předsudků, stojíme pevně na zemi, nemusíme nikam a k ničemu utíkat, uvolnili jsme závislé myšlení, propustili osobní sobectví a můžeme žít.
  Poznání trilogické synergie v nás nás osvobodí a naplní tím, kým chceme skutečně být a jsme uvnitř sebe, propojí.

  Systém vůní a práce na souladu vědomí s nevědomím je uspořádaný do 9 tématických TRILOGICKÝCH KOLEKCÍ®, které vždy zohledňují životní témata, která jsou klíčová pro zdravý a fungující osobní život, rozvoj emoční inteligence, tělesný klid a myšlenkový mír.

  Pročicháváním ESENCÍ DEN/NOC, budete naplno ve spojení se sebou a se svým tématem, na kterém pracujete na vědomé i nevědomé úrovni 24 hodin denně a sedm dní v týdnu a budete si uvědomovat věci, které vám jinak unikají a potom nemáte možnost vnímat to, co je podstatné proto, abyste dosáhli potřebné změny a kvality okamžiku v přítomnosti a komplexní změny kvality života a jeho naplnění.

  Díky využití podstaty trilogických® vůní - přirozené a přírodní životní chemii, která má v sobě zakódovanou transformaci kvality osobního vědomí již v principu, máme možnost vynést postupně do vědomí myšlení a jeho strukturu, která nám nedovoluje žít naplňující život, rozvinout své schopnosti, uvědomit si svou sílu a očišťovat pravidelně své myšlení od destruktivních nánosů a osobního nepochopení.

 • 2. a 3. TRILOGICKÉ KÚRY měsíční služby
 • Opakované trilogické KÚRY přinášejí hluboký odpočin ek mysli a obnovou vnitřní síly, vědomou kvalitu rozhodování. V relaxační poloze na lehátku a pročicháváním systémových trilogických kolekcí dochází k souladnému propojování obou hemisfér mozku, které účinně spolupracují a vytvářejí soulad mezi vědomím a nevědomím.
  Vaše myšlení, cítění a tělo se vzájemně harmonicky propojují, cítíte a vnímáte tělo, začínáte mu naslouchat, respektovat jeho signály, uvědomujete si své myšlenky a tím máte možnost změnit to, co vám nevyhovuje, brzdí vás, omezuje, vytváří vám destrukci, závislost a nesvobodu, necítíte, že máte svobodnou volbu.

  Myšlenky a následné pocity, které vás blokují, se uvolňují a začínají se projasňovat, přichází hlubší pochopení funkčních souvislostí. Věci vám prakticky docházejí, vaše osobní realita se začíná vyvíjet kvalitativně vyšším směrem, vytváříte ve svém osobním i profesním životě soulad a prosperujete každým dnem lépe, vaše vnitřní síla a odvaha roste, naplňuje se váš život a cítíte chuť žít, tvořit, být.

  Vedeným pročicháváním a správným zvolením TRILOGICKÉ KOLEKCE i jednotlivých esencí DEN/NOC dochází k postupnému hlubokému zklidnění těla, rozvíjí se cit pro realitu, rušivé myšlenky a stresující programy jsou lépe znatelné a uchopitelné, zvědomují se, nastává ve vás vnitřní mír potřebný pro kvalitní život. Děláte kvalitativně vyšší rozhodnutí směrem k vnitřní harmonii a vašemu klidu a míru v těle a míru v myšlení.

  Nevědomí se prosvětluje a máte větší vliv na změny, které je potřeba udělat pro odstranění fyziologického stresu uloženého v nevědomí, dostáváte se k možnosti efektivně přeměnit životní blokády a zkvalitnit rozhodování, které vám vytváří příznivější realitu, než rozhodování pod vlivem nevědomého stresu a v nepochopení souvislostí. Rozvíjí se emoční inteligence a vhled do situací.

 • 4. OSOBNÍ TRILOGICKÁ KOLEKCE měsíční služba
 •  

  2. OSOBNÍ TRILOGICKÉ SLUŽBY NA DÁLKU

  SPECIALIZUJEME SE NA KOMPLEXNÍ SOULAD A ROZVOJ V OSOBNÍM I PROFESNÍM ŽIVOTĚ.

  Služba TRILOGICKÝ DEN/NOC je měsíční, a kromě trilogické esence a parfému, obsahuje v měsíci 4krát práci s BALANTÉREM SPECIALISTOU, kterého jste si pro tuto službu zvolili. První setkání je samotný výběr esence na den a na noc i namíchání parfému a formulování cíleného záměru, který potřebujete v životě naplnit a potom následují tři telefonická setkání pro zpětnou vazbu a péči, práci na záměru se kterým jste na službu přišli, nebo jste si na první schůzce s balantérem zformulovali.

  Služba TRILOGICKÝ DEN/NOC je efektivní péče o soulad a rozvoj osobnosti, její integritu zaměřená na každodenní uvolňování fyziologického i destrukčního stresu, nepochopení, neporozumění a ztísnění, obav, kdy BALANTÉR SPECIALISTA Trilogické synergie® vám vybere pro vás vhodnou trilogickou ESENCI DEN/NOC nebo jejich kombinaci k používání (k inhalování) na den a na noc, pro vytváření souladu vědomí s nevědomím, a vytváření rovnováhy mezi pravou a levou hemisférou mozku , pro relaxaci a odpočinek jak při práci tak ve spánku. Z této trilogické ESENCE DEN/NOC vám namíchá osobní PARFÉM, který můžete nanášet na vaše tělo stejným způsobem jako jakýkoliv jiný parfém. Odnesete si tak sebou „dva pomocníky“, pro každodenní péči o vás.

  Služba s balantérem specialistou je v rozsahu třičtvrtě hodiny za měsíc v pravidelných týdenních intervalech. Velikou výhodou je, že tuto službu můžete také využít na dálku od prvního okamžiku kontaktu s balantérem, pokud jste zaneprázdněni a nemůžete přijít osobně nebo jste z jiného města či státu. Vybranou trilogickou esenci po telefonu nebo při rozhovoru na skype, vám zašleme poštou a potom již můžete cíleně pracovat na svém záměru a cíli.

  Služba výběr den/noc je efektivní síla pro vaši každodenní péči o sebe, a přitom přináší nádherné výsledky v nabývání vnitřní síly, soulad se sebou a osobní prosperitou, soulad vědomí s nevědomím, rozvoj vrozené a emoční inteligence, chuť do života a radost ze života.

  Noční kombinace esence a parfému pracuje s nevědomím, které pomocí limbického systému harmonizuje a uvolňuje do vědomí strukturu myšlení, která vás blokuje v dosahování vašich cílů a naplňování vašich potřeb. Denní kombinace esence a parfému pracuje s vědomím během dne hlubokým zažitím nočního tématu, které je měněno tak, abyste se spojili se svou vnitřní sílou, viděli a chápali souvislosti své reality a rozhodovali se tak, abyste byli ve své síle, na své cestě, ve vnitřním klidu a souladu se sebou.

  Používání trilogické esence a trilogického parfému očišťuje vaši psychiku od dennodenní náročné reality a nepochopení, shonu, stresu. Pravidelná telefonická spojení s BALANTÉREM SPECIALISTOU během jednoho měsíce vám umožní chápat hlouběji kroky, které mají souvislost s kvalitativní změnou přístupu k životu a situacím, které vedou k hlubšímu klidu a míru, vnitřní radosti ze života a rozvíjení souladu vědomí.

  TRILOGICKÉ ESENCE vyrábíme z jednodruhových stoprocentních a vzácných éterických olejů, z výběrových, absolue a v biokvalitě, které pocházejí z celého světa, a především z míst jedinečného výskytu rostliny, ze které jsou šetrně získávány. Jedná se o 100 % přírodní produkty. Vyráběny jsou ručně, s úctou a láskou, v našich prostorech v Praze na Vinohradech.
   

  3. TRILOGICKÉ SLUŽBY PRO EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ

  Při zaměření na KOMPLEXNÍ SOULAD A INTEGRITU V OSOBNÍM A PROFESNÍM ŽIVOTĚ využíváme náš vlastní vysoce efektivní a hloubkový systém práce pro osobní a profesní rozvoj i růst.

  Specializujeme se ve vzdělávání na vytváření souladu vědomého a nevědomého myšlení, přeměnu fyziologicky škodlivého stresu, rozvoj vědomí a osobní vnitřní síly, které vedou k příznivějšímu rozhodování a zlepšování tvořivosti i schopnosti vytvářet soulad v osobním i profesním životě, pomáhají eliminovat zátěže a škody.

  Používáme vlastní nástroje pro efektivní posun vědomí, orientaci v problému a projasnění myšlení, potřebnou změnu, které pracují s limbickým systémem mozku a jeho funkcemi na přeměně vnitřního konfliktu a fyziologicky škodlivého stresu. Díky trilogickým kolekcím a jejich účinnému systému diagnostiky je práce na změně myšlení a přístupu efektivní a přesná.

  Připravíme a zrealizujeme vaše firemní i osobní vzdělávání formou regenerace a aktivní relaxace, které vedou ke komplexní změně kvality ve vašem životě, naplňujícímu posunu.

  Osobní i firemní komplexní vzdělávání a zařazení trilogické regenerace do každodenního života a práce formou trilogických esencí přináší zklidnění a efektivní aktivity, tvořivost, iniciativu a ujasnění si osobní motivace.

  Komplexní přístup ke změně vede k nárůstu vnitřní síly a osvobozujícímu pochopení, posiluje imunitu a odbourává fyziologicky škodlivý stres, harmonizuje vědomé a nevědomé myšlení, rozvíjí emoční inteligenci a pochopení, hlubokou relaxaci a regeneraci těla i mysli.

  Obnova sil je závislá na pochopení a tím efektivním propouštění věcí, situací, návyků a nefunkčních vazeb v myšlení a na cílené orientaci směrem k posunu vpřed směrem k souladu vědomého a nevědomého myšlení a tím kvalitativní změně. Práce s pochopením je nádherným lidským uměním, které umožňuje žít život v lásce a vytvářet štěstí, mít humor, radovat se, prosperovat v životě a vyvíjet se k moudrosti a hlubšímu chápání, vnitřní síle, odvaze být sám/a sebou.


   

  4. AUTORSKÁ TVORBA A ZAKÁZKY

  Máme pro vás připraveny čtyři zakázkové produkty, které jsou ručně vyráběny na zakázku:

  1. trilogické ESENCE a PARFÉM DEN/NOC, kdy vybírat můžete z portfolia 9-ti kolekcí tj. celkem 101 druhů trilogických esencí a k tomu vám vždy vytvoříme osobní parfém v kuličkovém balení.

  2. pěstící trilogickou RAW jedlou KOSMETIKU DEN / NOC, která je luxusní kosmetikou nejen pro pěstění pokožky, ale díky trilogickému způsobu tvorby je účinným pomocníkem také pro hloubkovou relaxaci a rozvoj integrity osobnosti, kterou si můžete ochutnávat, protože je vytvořena pouze z raw a bio rostlinných olejů a má blahodárný vliv na vnitřní zklidnění a spojení se sebou.

  3. službu na zakázku s názvem OSOBNÍ KOLEKCE (obsahuje jedinečnou osobní Křišťálovou ESENCI a PARFÉM, konstrukční a destrukční potenciál, životní úkol osobnosti, osobní trénink 6 hod., osobní konzultaci 1 hod.) realizovanou dle individuálního časového harmonogramu.

  4. dodatkovou zakázku KŘIŠŤÁLOVÝ PARFÉM kdy druhá a další Křišťálová zakázka /10 ml/ je služba, kterou můžete využít, pokud již máte svoji osobní Křišťálovou kolekci.

  A také dvě zakázkové služby s autorkou Trilogické synergie®, které se specializují na efektivní posun v osobním i profesním životě, na vytváření osobního souladu vědomí s nevědomím a pochopení:

  1. KOMPLEXNÍ REGENERACE, je služba na osobní zakázku pro jednotlivce i firmu. Při ní oceníte tvůrčí řešení svých potřeb a lehkost se kterou je realizována vám přinese chuť se vypořádat s tím, co vás zatěžuje. Je určena pro posun vědomí a hlubší pochopení i obnovu sil, naplnění vašeho záměru.

  2. KONZULTACE, je mimořádná služba na objednávku. Slouží k rychlé orientaci v problému a nalezení směru, kudy z něj ven, aby mohlo dojít ke zlepšování situace. Nejedná se o samotnou realizaci změny, ale poradu a vyjasnění si situace.


  Těšíme se na kontakt a práci s vámi,

  tým Trilogické synergie®.

  Přihlášení

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable