AUTORSKÁ TVORBA A INDIVIDUÁLNÍ ZAKÁZKY

AUTORSKÁ TVORBA A ZAKÁZKY
je speciální okruh služeb určený k individuální zakázce a k vytvoření jedinečné služby pro vás samotné nebo vaše podnikání, vaši společnost. Nebo určený k realizaci individuální objednávky z nabídky Autorské tvorby a vytvoření Osobních trilogických kolekcí pro vás na míru. Více o jednotlivých Službách na zakázku a Autorské tvorbě se dovíte zde.


OSOBNÍ KOLEKCE KŘIŠŤÁLOVÁ zakázková měsíční služba
efektivní rozvoj a integrace jedinečného poslání do denního života (Křišťálová esence a parfém, konstrukční a destrukční potenciál, životní úkol osobnosti, osobní trénink 5 hod. + konzultace 1 hod.)

TRILOGICKÁ ZAKÁZKA zakázková služba

zakázková jedlá RAW kosmetika DEN a NOC
BALANČNÍ ROVNOVÁHA ORGANISMU, PROHLUBOVÁNÍ HARMONIE
(2 x 50 ml)

PARFÉMOVÝ ZÁKLAD pro namíchání osobního parfému

Přihlášení

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable