OSOBNÍ BALANTÉR A PARFÉM

OSOBNÍ TRILOGICKÁ KOLEKCE KŘIŠŤÁLOVÁOsobní kolekce je zaměřena na rozvoj CHARAKTERU A NA INTEGRITU OSOBNOSTI, na rozvíjení souladu nevědomých procesů s vědomým procesem rozhodování se, vědomé propojení se - uvědomění si sebe v srdci a těle. NA ROZVOJ VNITŘNÍ SÍLY A VĚDOMÍ, OSOBNÍ NAPLNĚNÍ, OSVOBOZENÍ SE - KŘIŠŤÁLOVĚ JASNOU MYSL.

Služba a tvorba OSOBNÍ KŘIŠŤÁLOVÉ KOLEKCE je specifická v tom, že je vytvářena na osobní objednávku a obsahuje čtyři části:

1:Měsíční službu osobních konzultací v rozsahu 5hodin (4x 1hodina a úvodní konzultaci 1hod.).

2.Tvorbu Osobního balantéra a parfému, který je jedinečnou osobní vůní a tvoří naši osobitost.

3. Životní úkol osobnosti, který když naplňujete v denním životě, vede k osobnímu naplnění a vnitřní spokojenosti a osobní síle.

4. Konstrukční a destrukční jedinečné potenciály a myšlenkové programy, kterých když jsme si vědomi, orientujeme se v sobě, jsme schopni se lépe poznat, lépe rozlišujeme a měníme kvalitu rozhodování a svých výsledků v životě, dosahujeme vnitřní spokojenosti a klidu v těle, míru v mysli, narůstá nám energie a posiluje se imunita. Vědomí si osobních centrálních potenciálů charakteru a našeho přístupu k životu vede k hlubokému propojení se se svým životem, vnitřní spokojeností a moudrostí a je hnacím motorem našeho rozvíjení se a vnitřního klidu, barometrem.

OSOBNÍ KOLEKCE pracuje pomocí Osobního balantéra s konkrétními jedinečnými potenciály osobnosti, které jsou nám dány jako struktura osobnosti již do vínku při narození a které fungují jako spojení sám/a se sebou, vedou nás k naplnění a vědomí si životního poslání, potřebě naplnění a vnitřní síle spokojenosti, osvobozují naše myšlení a prohlubují ho, rozvíjejí. Rozvíjíme tak svou moudrost a spojení, vědomí.

OSOBNÍ BALANTÉR A PARFÉM


KŘIŠŤÁLOVÁ esence a parfém

je výsledkem společné měsíční práce na hloubkové regeneraci a relaxaci vaší osobnosti.

Jeho vůně je vaše vůně jedinečné vnitřní síly, která vám umožňuje denně odfiltrovávat z vašeho myšlení to, co do vaší jedinečné struktury osobnosti nepatří a znemožňuje vaší osobnosti se plně projevit a realizovat se ve svém životě. Vrátí vás vždy k vám samým, k vaší podstatě, ke struktuře takové energie, kterou když respektujete, naplňujete svůj život láskou.

Pravá láska je závazek a obrovská síla, která mění náš život zevnitř. Je to ta nejnáročnější cesta životem pro naše ego, naši silovou osobnost, ale nejkrásnější pro naše srdce a zdravý rozum, který začíná spolupracovat, místo aby byl on pánem a vedl nás do hlubšího nesouladu a nepochopení. Ten kdo vládne je naše pochopení srdcem a vidění rozumem.

V tomto bodě začíná vědomá cesta skutečného a hlubokého osvobozování se od destruktivního myšlení a vytváření konfliktu v sobě a začíná osobní osvobození se z kruhu návyků a předsudků, které nám nedovolují žít naplněný a šťastný život ve své vnitřní síle a integritě, souladu. Zaměřujeme se na svoji vnitřní sílu a cestu, život.

Postupným pochopením jak fungujeme a jak funguje život vytváříme svou osobnost v souladu se svým hlubokým životním záměrem a svým úkolem, který nám dovoluje pronikat do krásy života, radosti. Máme se kam v sobě vracet a odkud vycházet při svém rozhodování a vytváření svého života, milujeme.

OSOBNÍ POTENCIÁL


OSOBNÍ POTENCIÁL

Při společné tvorbě OSOBNÍ KŘISŤÁLOVÉ KOLEKCE nalézáte své jedinečné konstrukční a destrukční potenciály – klíčové nástroje vašeho života, které jsou nedílnou součástí vašeho chování a rozhodování a začínáte tak chápat, jakým způsobem (ne)vytváříte kvalitu ve svém životě ve všech jeho oblastech.

Pokud se pro to vědomě v hloubi sebe rozhodnete, začínáte častěji, pro vytváření vnitřní síly vaší osobnosti, používat potenciály konstruktivně a díky tomu začínáte naplňovat svůj život smysluplně a žijete naplno to, kdo jste a vaše vědomí vám přináší poznání síly sebeúcty, seberespektu. Nyní máte možnost žít vztahy v pravé lásce a svobodě, v naplnění a respektu, vaše pochopení rozvíjí vaše schopnosti a očišťuje vaši mysl, nastává vnitřní mír a radost ze života, který má tu nejbáječnější chuť na světě, každé její sousto a vůně je vyživující zážitek pro vaši osobnost. Vystupujete ze začarovaného kruhu svých osobních omezení a nastavení, žijete svůj život.

Vyjádření naší osobnosti je jedinečné jako otisky našich rukou a celá OSOBNÍ KOLEKCE je tvořena v duchu individuálních a jedinečných potřeb naší osobnosti, které vedou k životnímu naplnění.

ŽIVOTNÍ ÚKOL OSOBNOSTI


ŽIVOTNÍ ÚKOL OSOBNOSTI

Co se začíná dít, když jsme si vědomi svého jedinečného úkolu naší osobnosti?
Začínáme vnímat a orientovat se kam jdeme ve svém životě, začínáme vidět a vnímat život zevnitř. Hloubka a možnosti naší osobnosti se začínají rozvíjet do své vnitřní síly a integrity. Děláme to, co dělat máme a tím naše osobnost nabývá klidu a jistoty. Poznáváme krásu života a naše úcta a respekt vycházejí z osobního poznání, pochopení.

Co to pro nás znamená?
Pokud se dostáváme v životě k jeho pochopení, orientujeme se, začíná opravdový rozvoj osobnosti, naše srdce se otevírá konstruktivním možnostem a mysl začíná spolupracovat na našem záměru, který chceme ve svém životě naplňovat. Dostáváme se ve správný čas na správné místo a ke správným lidem, vytváříme tím prosperitu a probouzíme radost, chuť do života, naši sílu, obohacujeme druhé svým životním úkolem, my i druzí jsme blíže pochopení a poznání sebe a síly své osobní volby.

Co nám to přináší?
Kvalita našeho života i života našich blízkých se mění v hloubi osobnosti a nastává soulad uvnitř nás. Jsme a víme že jsme, součástí celku, tvoříme a rozvíjíme své možnosti a schopnosti. Naše cesta životem je ve vědomí si sebe a tím máme svobodnou volbu ve svých rukou, máme osobní vědomí a rozhodujeme o svém životě více v souladu s druhými, osvobozujeme se od vytváření toho, co nám nefunguje a začínáme vytvářet naplňující život, stáváme se dospělou osobností a zodpovědnost nám přináší radost a rozvíjí naši sílu. Radost a humor jsou živé.

Přihlášení

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable