SLUŽBY PRO TÝM

SLUŽBY PRO EFEKTIVNÍ TÝMOVÉ PODNIKÁNÍ

SLUŽBY PRO EFEKTIVNÍ TÝMOVÉ PODNIKÁNÍ jsou určeny pro efektivní posun týmu k souladu a uspokojující spolupráci, vědomí si vnitřní motivace a její síly, cílenému zkvalitnění procesů a zaběhnuté rutiny, která limituje rozvoj a růst podnikání, Je na individuální objednávku a vytvořena přesně na míru a potřeby.

Při zaměření na KOMPLEXNÍ SOULAD A INTEGRITU V OSOBNÍM A PROFESNÍM ŽIVOTĚ využíváme náš vlastní vysoce efektivní a hloubkový systém práce pro osobní a profesní rozvoj i růst.

Specializujeme se ve vzdělávání na vytváření souladu vědomého a nevědomého myšlení, přeměnu fyziologicky škodlivého stresu, rozvoj vědomí a osobní vnitřní síly, které vedou k příznivějšímu rozhodování a zlepšování tvořivosti i schopnosti vytvářet soulad v osobním i profesním životě, pomáhají eliminovat zátěže a škody.

Používáme vlastní nástroje pro efektivní posun vědomí, orientaci v problému a projasnění myšlení, potřebnou změnu, které pracují s limbickým systémem mozku a jeho funkcemi na přeměně vnitřního konfliktu a fyziologicky škodlivého stresu. Díky trilogickým kolekcím a jejich účinnému systému diagnostiky je práce na změně myšlení a přístupu efektivní a přesná.

Připravíme a zrealizujeme vaše firemní i osobní vzdělávání formou regenerace a aktivní relaxace, které vedou ke komplexní změně kvality ve vašem životě, naplňujícímu posunu.

Osobní i firemní komplexní vzdělávání a zařazení trilogické regenerace do každodenního života a práce formou trilogických esencí přináší zklidnění a efektivní aktivity, tvořivost, iniciativu a ujasnění si osobní motivace.

Komplexní přístup ke změně vede k nárůstu vnitřní síly a osvobozujícímu pochopení, posiluje imunitu a odbourává fyziologicky škodlivý stres, harmonizuje vědomé a nevědomé myšlení, rozvíjí emoční inteligenci a pochopení, hlubokou relaxaci a regeneraci těla i mysli.

Obnova sil je závislá na pochopení a tím efektivním propouštění věcí, situací, návyků a nefunkčních vazeb v myšlení a na cílené orientaci směrem k posunu vpřed směrem k souladu vědomého a nevědomého myšlení a tím kvalitativní změně. Práce s pochopením je nádherným lidským uměním, které umožňuje žít život v lásce a vytvářet štěstí, mít humor, radovat se, prosperovat v životě a vyvíjet se k moudrosti a hlubšímu chápání, vnitřní síle, odvaze být sám/a sebou.

Přihlášení

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable