SLUŽBY PRO JEDNOTLIVCE

SLUŽBY PRO JEDNOTLIVCEjsou čtyři:
- Relax myli KÚRA
- Relax mysli KÚRA PLUS
- Relax mysli KÚRA KOMPLEX
- Relax mysli TRILOGICKÉ LÁZNĚ


Služba: Relax mysli KÚRA je měsíční a určena k hluboké relaxaci a očištění mysli, nastartování motivace a prohloubení klidu, uvolnění nahromaděných psychických a fyzických zátěží z dennodenního života, prohloubení spojení se sebou.

Služba: Relax mysli KÚRA PLUS je měsíční a zároveň denní péčí prostřednictvím tří esenciálních balantérů. Slouží k přeměně fyziologického a psychického denního stresu, hluboké relaxaci a očištění mysli, nastartování motivace, uvolnění nahromaděných psychických a fyzických zátěží z dennodenního života, prohloubení spojení se sebou, klidu v těle a míru v myšlení.

Obě služby jsou určeny pro rychlou a efektivní změnu aktuálního stavu, ve kterém jste a respektují biorytmus a nastavení vaší dynamické části osobnosti, potřebu rychlé a účinné změny a potřebu zklidnění mysli a vnitřního spojení, hluboké meditace a rozvoje klidu, míru v mysli.

Služba: Relax mysli KÚRA KOMPLEX je měsíční a také denní péčí prostřednictvím čtyř esenciálních balantérů. kdy plynule během tohoto období dosahujete svého osobního záměru, se kterým jste na tuto službu se objednali a také kvalitativní životní změny, kterou si integrujete do svého myšlení a rozhodování.

Pročicháváním esenciálních systémových kolekcí v týdenním cyklu a denním používáním balantérů DEN/NOC dochází plynule k uvolňování nahromaděných životních zátěží, k hlubokému zklidnění těla, rozvíjí se cit pro hranice a realitu, rušivé myšlenky a stresující programy jsou lépe znatelné a uchopitelné, zvědomují se. Nastává ve vás vnitřní mír a klid mysli potřebný pro kvalitní život. Děláte kvalitativně vyšší rozhodnutí směrem k vnitřní harmonii a moudrosti. Věci vám prakticky docházejí, vaše osobní realita se začíná vyvíjet kvalitativně vyšším směrem, vytváříte ve svém osobním i profesním životě soulad a prosperujete každým dnem lépe, vaše vnitřní síla a odvaha roste, naplňuje se váš život a cítíte chuť žít, tvořit, být. Nevědomí se prosvětluje a máte větší vliv na změny, které je potřeba udělat pro přeměnu psychického a fyziologického stresu uloženého v nevědomí, dostáváte se k možnosti efektivně přeměnit životní i denní blokády a zkvalitnit rozhodování, které vám vytváří příznivější realitu, hluboký odpočinek, regeneraci. Rozvíjí se emoční inteligence a vhled do situací.

Služba Relax mysli TRILOGICKÉ LÁZNĚ je určena nejen jednotlivcům, ale také rodinám, pracovním týmům a je vysoce efektivní pro denní péči o rozvoj funkcí mozku, hloubkovou meditaci a odpočinek, klid v těle a mír v mysli a její očišťování od psychických a fyziologických zátěží v organismu.

Relax mysli TRILOGICKÉ LÁZNĚ jsou na dlouhé roky vašim samostatným dlouhodobým a denním základním programem vytvořeným z 25 esenciálních balantérů DEN/NOC umístěných do krabičky.

Výhodou Relax mysli Trilogických lázní je, že nemusíte nikam chodit za službou, zohledňují vaše vytížení, že jste z jiného města či státu, na dovolené, pracovní cestě apod. a zohledňují vaši pravidelnou potřebu denní péče o rozvoj a sílu osobnosti, zdravé fungování vašeho mozku, zajistí ochranu od zatížení i přetěžování, přeměnu denní psychické a fyziologické zátěže.

Tak jako je voda pro očišťování našeho těla nezbytná, tak je nutné a nezbytné v dnešní době umět očistit své myšlení od každodenní zátěže a přitom si udržovat zdravou a jasnou mysl po celý svůj život. Péče Trilogických lázní a jejich používání vám zajistí zdravý vývoj vašeho života a rozvoj vědomí, síly osobnosti, radosti a vnitřní spokojenosti. Relax mysli Trilogické lázně vám umožní si mysl očistit a pocítit vnitřní klid v těle, mír v mysli, spojit se s hlubší moudrostí a dovolite životu vám ukázat pro vás to pravé řešení, které nese vývoj dopředu.

Výběr noční kombinace balantérů den/noc pracuje cíleně s nevědomím
, které pomocí limbického systému harmonizuje a uvolňuje do vědomí strukturu myšlení, která vás blokuje v dosahování vašich cílů a naplňování vašich potřeb.

Výběr denní kombinace balantéru den/noc pracuje cíleně s vědomím a jeho silou během dne tak, abyste se spojili se svou vnitřní sílou, viděli a chápali hlouběji a jasněji souvislosti situací, které řešíte a přejete si změnit a rozhodovali se tak, aby vám rozhodování přinášelo vnitřní klid, sílu, životní rovnováhu, vědomí.

Používání esenciálních balantérů očišťuje vaši psychiku od dennodenní náročné reality a nepochopení, shonu, stresu a přináší vnitřní sílu, vědomé rozhodování, rozvoj osobnosti a síly rozhodování, zlepšuje kvalitu vnitřního života a má vliv na prosperitu a spokojenost naší osobnosti.

Přihlášení

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable