SLUŽBY PRO JEDNOTLIVCE

OSOBNÍ SLUŽBY

SPECIALIZUJEME SE NA KOMPLEXNÍ SOULAD A ROZVOJ V OSOBNÍM I PROFESNÍM ŽIVOTĚ.

OSOBNÍ SLUŽBY jsou určeny pro osobní setkávání a práci. Všechny Osobní služby se dají efektivně kombinovat se službami Na dálku, kdy vám vaše časové zaneprázdnění nebo to, že jste z jiného města, státu, nedovoluje přijít osobně a tak probíhá plynule a přirozeně práce na souladu a rozvoji mozkových hemisfér i naplňování vašeho osobního nebo profesního záměru a stává se součástí vašeho života a naplňujícího životního stylu bez omezení a překážek.

Osobní služby zažijete v našich prostorech, kde se nachází dvě trilogická studia s recepcí, showroom pro obchodní schůzky a pracovní týmy, trilogická výroba a křištálové studio pro autorskou tvorbu a zakázky. Najdete nás na rohu Jugoslávské a Londýnské ulice v centru Prahy Vinohrad.

Osobní služby jsou určeny pro rychlou a efektivní změnu aktuálního stavu, ve kterém jste a respektují biorytmus a nastavení vaší dynamické části osobnosti, potřebu rychlé a účinné změny. Při poradě s našim balantérem před samotnou službou a objednáním se, si zvolíte takovou službu, abyste si užili okamžitou změnu v mysli a posun a obnovili vědomí si sebe, své síly a rovnováhy, kvalitu rozhodování, která přináší zlepšení a pocit osvobození se, uvolnění se a radost, nastartování vnitřní motivace, nebo její obnovu a sílu osobního vědomí.

Můžete volit ze čtyř celostních služeb, které jsou vytvořeny vám na míru a zohledňují naplnění vašeho záměru, cíle, který potřebujete realizovat a příznivou změnu, kterou si přejete:

 • TRILOGICKÉ KÚRY


 • Trilogická odpočinková kúra
  efektivní rozvoj vnitřní rovnováhy a souladu osobnost
  Trilogická obnovující kúra
  efektivní rozvoj vnitřní síly a kvality rozhodování

  Opakované trilogické KÚRY přinášejí hluboký odpočinek mysli a obnovou vnitřní síly, vědomou kvalitu rozhodování. V relaxační poloze na lehátku a pročicháváním systémových trilogických kolekcí dochází k souladnému propojování obou hemisfér mozku, které účinně spolupracují a vytvářejí soulad mezi vědomím a nevědomím.

  Vaše myšlení, cítění a tělo se vzájemně harmonicky propojují, cítíte a vnímáte tělo, začínáte mu naslouchat, respektovat jeho signály, uvědomujete si své myšlenky a tím máte možnost změnit to, co vám nevyhovuje, brzdí vás, omezuje, vytváří vám destrukci, závislost a nesvobodu, necítíte, že máte svobodnou volbu.

  Myšlenky a následné pocity, které vás blokují, se uvolňují a začínají se projasňovat, přichází hlubší pochopení funkčních souvislostí. Věci vám prakticky docházejí, vaše osobní realita se začíná vyvíjet kvalitativně vyšším směrem, vytváříte ve svém osobním i profesním životě soulad a prosperujete každým dnem lépe, vaše vnitřní síla a odvaha roste, naplňuje se váš život a cítíte chuť žít, tvořit, být.

  Vedeným pročicháváním a správným zvolením TRILOGICKÉ KOLEKCE i jednotlivých esencí DEN/NOC dochází k postupnému hlubokému zklidnění těla, rozvíjí se cit pro realitu, rušivé myšlenky a stresující programy jsou lépe znatelné a uchopitelné, zvědomují se, nastává ve vás vnitřní mír potřebný pro kvalitní život. Děláte kvalitativně vyšší rozhodnutí směrem k vnitřní harmonii a vašemu klidu a míru v těle a míru v myšlení.

  Nevědomí se prosvětluje a máte větší vliv na změny, které je potřeba udělat pro odstranění fyziologického stresu uloženého v nevědomí, dostáváte se k možnosti efektivně přeměnit životní blokády a zkvalitnit rozhodování, které vám vytváří příznivější realitu, než rozhodování pod vlivem nevědomého stresu a v nepochopení souvislostí. Rozvíjí se emoční inteligence a vhled do situací.

 • TRILOGICKÝ ROZVOJ A RŮST OSOBNOSTI měsíční služba


 • komplexní rozvoj a růst trilogické prosperity a osobnosti

  Součástí služby je úvodní konzultace k vyjasnění vašeho záměru a cíle. Také čtyřikrát hloubková obnovující a odpočinková trilogická kúra (4 x 60 min.), tři každodenní pomocníci trilogické esence DEN/NOC pro práci s vědomím a nevědomím mysli a harmonizaci pravé a levé hemisféry mozku, pro vytváření rovnováhy v myšlení a klidu v těle, odbourávání fyziologického stresu a obnovu vnitřní síly osobnosti. Dále zápis ze čtyř setkání a emailová komunikace k práci na osobním záměru.

 • EFEKTIVNÍ PODNIKÁNÍ měsíční služba


 • je určena podnikatelům a všem tvůrčím a vedoucím profesím pro efektivní a komplexní rozvoj a růst trilogické osobní prosperity a rozvoj osobnosti.Obsahuje včetně 3 trilogických esencí DEN/NOC, 1x úvodní konzultace, 4x 60 min./osoba trilogickou kúru, emailovou poradnu a 4x zápis.

  Je určena k posunu vpřed a uvolnění zátěží, hlubšímu pochopení a zefektivnění činností a přístupu, ke kvalitativní změně a naplnění záměru, který si na začátku definujeme.

 • TRILOGICKÁ PROSPERITA A RŮST denní program


 • je samostatný denní program nebo denní program určený ke kterékoliv službě a skládá se z kolekce 25 trilogických esencí DEN/NOC umístěných do krabičky. Velikou výhodou je, že nemusíte nikam chodit za službou, využíváte ji na dálku od prvního okamžiku kontaktu s balantérem, zohledňuje vaše vytížení nebo že jste z jiného města či státu a nebo na dovolené, pracovní cestě apod.

  Trilogické esence DEN/NOC, které vám vybral osobně, po telefonu nebo při rozhovoru na skype balantér, vám zašleme poštou na vaši adresu hned po připsání platby na náš účet, který najdete ve faktuře.

  Tato služba je efektivní síla pro vaši každodenní péči o sebe, a přitom přináší postupně nádherné výsledky v nabývání vnitřní síly a rovnováhy, soulad se sebou a osobní prosperitou, soulad vědomí s nevědomím, rozvoj vrozené a emoční inteligence, chuť do života a radost ze života.

  Noční kombinace esence pracuje s nevědomím, které pomocí limbického systému harmonizuje a uvolňuje do vědomí strukturu myšlení, která vás blokuje v dosahování vašich cílů a naplňování vašich potřeb.
  Denní kombinace esence pracuje s vědomím během dne, hlubokým zažitím nočního tématu, které je měněno díky týdenním setkáním s balantérem tak, abyste se spojili se svou vnitřní sílou, viděli a chápali hlouběji a jasněji souvislosti situací, které řešíte a přejete si změnit a rozhodovali se tak, aby vám rozhodování přinášelo vnitřní klid, sílu, životní rovnováhu, vědomí, že jste na své cestě, ve vnitřním klidu a souladu se sebou.

  Používání trilogické esence DEN/NOC dle doporučení balantéra očišťuje vaši psychiku od dennodenní náročné reality a nepochopení, shonu, stresu.

  Přihlášení

  BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable