Trilogický výběr DEN/NOC

Trilogický výběr DEN/NOC

SPECIALIZUJEME SE NA KOMPLEXNÍ SOULAD A ROZVOJ V OSOBNÍM I PROFESNÍM ŽIVOTĚ.

Služba je měsíční, a kromě trilogické esence a parfému, obsahuje v měsíci 4krát práci s BALANTÉR SPECIALISTA, kterého jste si pro tuto službu zvolili. První setkání je samotný výběr esence a namíchání parfému a potom následují tři telefonická setkání pro zpětnou vazbu a péči, celková služba se specialistou je v rozsahu třičtvrtě hodiny za měsíc v pravidelných týdenních intervalech. Je to minimum pro vaši každodenní péči o sebe, a přitom přináší nádherné výsledky v nabývání vnitřní síly, soulad se sebou a osobní prosperitu, soulad vědomí s nevědomím, chuť do života a radost ze života.

Používání trilogické esence a trilogického parfému očišťuje vaši psychiku od dennodenní náročné reality a nepochopení, shonu, stresu. Pravidelná telefonická spojení s BALANTÉREM SPECIALISTOU během jednoho měsíce vám umožní chápat hlouběji kroky, které mají souvislost s kvalitativní změnou přístupu k životu a situacím, které vedou k hlubšímu klidu a míru, vnitřní radosti ze života a rozvíjení souladu vědomí.

Přihlášení

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable