OSOBNÍ kolekce a trilogický rozvoj osobnosti

OSOBNÍ kolekce a trilogický rozvoj osobnosti


JE VÁŠ OSOBNÍ ROZVOJ A RŮST PRO VÁS V ŽIVOTĚ DŮLEŽITÝ?


Osobní křišťálová kolekce je zaměřena na rozvoj souladu - vnitřní a vnější krásy Vaší jedinečné osobnosti v každém okamžiku Vašeho života a jeho smysluplné naplňování.

Autorská tvorba OSOBNÍ KOLEKCE je specifická v tom, že je vytvářena pouze na osobní zakázku a obsahuje čtyři části:

  1. MĚSÍČNÍ SLUŽBU - osobní trénink v rozsahu 6hod. (3 x 2 hod.) a osobní konzultaci (1 hod.) .
  2. Osobní KŘIŠŤÁLOVOU ESENCI včetně PARFÉMU, která je jedinečná jako jsou jedinečné otisky Vašich rukou.
  3. Životní ÚKOL OSOBNOSTI, který vede k životnímu naplnění v osobní i profesní oblasti.
  4. Pojmenování osobního jedinečného potenciálu destrukční a konstrukční části.

KŘIŠŤÁLOVÁ KOLEKCE pracuje s konkrétním jedinečným potenciálem osobnosti, který je nám dán jako struktura osobnosti již do vínku při narození a který funguje jako spojení sám/a se sebou a vede nás k naplnění životního poslání.

Osobní KŘIŠŤÁLOVÁ ESENCE nám umožní odfiltrovat z našeho života to, co do naší jedinečné struktury nepatří a znemožňuje osobnosti se plně projevit a realizovat ve svém životě. Vrátí nás vždy k nám samým, k naší podstatě. Zde začíná cesta osvobozování se od destruktivního myšlení a vytváření konfliktu v sobě a začíná osobní osvobození se z kruhu návyků a předsudků, které nám nedovolují žít naplněný a šťastný život ve své vnitřní síle a integritě, souladu.

Přihlášení

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable